IUVENTA / Publikácie / Výskum / Všetko, čo sa (ne)hovorí o sexe

Všetko, čo sa (ne)hovorí o sexe

Cieľom výskumu bolo zmapovať: 
  • úroveň informovanosti v otázkach bezpečnejšieho sexu, 
  • sexuálne skúsenosti mladých ľudí, 
  • praktizovanie bezpečnejšieho sexu medzi mladými ľuďmi. 

Výskum oslovil 1.051 mladých ľudí vo veku od 13 do 30 rokov. Mladí ľudia boli oslovovaní náhodne a požiadaní o vyplnenie dotazníka anonymne. Hneď na začiatku boli upozornení, že je to dotazník pre „odvážnejšie“ typy a že sa týka sexu. Prieskum nie je reprezentatívny v zmysle definície, preto tieto zistenia nie je možné zovšeobecňovať na celú populáciu mládeže žijúcej na Slovensku. Vypovedá o sexuálnych skúsenostiach tých, ktorí sa zabávali v rovnakom čase ako sme my pracovali. K týmto zisteniam sme pridali aj zopár praktických informácií, o ktorých veríme, že sa môžu hodiť.

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030