IUVENTA / Publikácie / Výskum / Výskum mládeže po roku 1989

Výskum mládeže po roku 1989

Ťažiskovou časťou publikácie je 2. kapitola, ktorá predstavuje kľúčových aktérov, ich agendu, rôzne opatrenia na podporu výskumov, ale aj informačné zdroje a rôzne nástroje na úrovni Slovenskej republiky aj Európskej únie a Rady Európy. Časť obsahu je venovaná základným údajom z metodologickej analýzy dostupných doktorandských prác, ale predstavuje aj sumár oblastí a návrh opatrení, ktoré môžu prispieť k rozvoju oblasti výskumu mládeže v oblasti priorít aktuálnej mládežníckej politiky.

Veríme, že titul zaujme nielen odborníkov, zaoberajúcich sa výskumom mládeže, ale aj verejnosť. Cieľovou skupinou sú pedagogickí zamestnanci škôl a školských zariadení, vychovávatelia, mládežnícki vedúci, ale aj tí, ktorí majú v rukách väčšiu moc a dokážu formovať podmienky, v ktorých sa život mladých ľudí odohráva – politici, poslanci, zamestnanci miestnych a regionálnych samospráv, médiá. Veríme, že publikácia pomôže aj študentom, ktorí hľadajú zdroje pre svoje bakalárske, diplomové či iné odborné práce, súvisiace s témami mládežníckej politiky. 

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030