IUVENTA / Publikácie

Publikácie

Na podporu svojich aktivít a pri napĺňaní cieľov IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže vydáva množstvo publikácií, ktoré sa týkajú rôznych oblastí práce s mládežou. Nájdite si podľa témy publikáciu, ktorá vás zaujíma. Ak chcete vlastniť papierovú verziu publikácie, radi vám ju zašleme – pokiaľ je v tlačenej forme k dispozícii.

Filter

zobraziť publikácie vyčistiť filter

2004

Do Európy hrou III

Program: Mládež
Čo je dobré, toho nie je nikdy dosť. To platí aj o trilógií s názvom Do Európy hrou. Od vydania prvých dvoch častí sa situácia v oblasti grantových programov rozrástla o nové druhy aktivít – neformálne vzdelávanie, dobrovoľníctvo a naďalej obľúbené ostávajú medzinárodné výmeny mladých.

Mládež pod krídlami samosprávy

Publikácia má za cieľ osloviť najmä pracovníkov samospráv, ale aj všetkých tých, ktorí dobrovoľne alebo profesionálne pracujú s deťmi a mládežou. 

2003

Výtvarná výchova netradične

Metodický materiál Výtvarná výchova netradične bol spracovaný z autorkiných vlastných pedagogických podnetov, skúseností a výtvarných programov realizovaných s deťmi i s dospelými v rámci celoslovenských tvorivých stretnutí v rokoch 1991 – 2002 v organizácii IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. 

2002

Do Európy hrou II

Program: Mládež
V novej a vylepšenej verzii publikácie Do Európy hrou II nájdete nové spôsoby organizovania aktivít, ktoré môžu napomôcť nadobudnúť nové zručnosti, skúsenosti a prežiť nezabudnuteľné zážitky.

Pripravme kontaktný seminár!!

Program: Mládež
Obsah sa pripravuje… 

2001

Mládež na krídlach alebo princípy medzinárodnej práce s mládežou

V poslednom desaťročí sa zvýšil počet mladých ľudí, ktorí využili možnosť študovať alebo absolvovať prax v zahraničných firmách za pomoci projektov, ktoré využívajú medzinárodnú spoluprácu so zahraničnými partnermi.

Do Európy hrou

Program: Mládež
Publikácia prináša nové pohľady a možnosti riešenia aktivít v rámci medzinárodných výmen mládeže bez toho, aby sa všetky podobali na ponuky cestovných kancelárií.

Slovník pojmov mládežníckej politiky

Slovník vznikol na základe iniciatívy Rady Európy a Európskej komisie. Počas európskej konferencie Bridges for Recognition (2005) sa prezentoval tzv. Cheat Sheet, kde sa zadefinovali základné termíny, aby sa uľahčila komunikácia v oblasti uznania neformálneho vzdelávania v práci s mládežou.

Čítanka pre samosprávy

Práca s mládežou a pre mládež je živý proces, v ktorom nie je možné dosiahnuť "konečný stav". Každá generácia je iná, má svoje potreby a výzvy. Ako začať na úrovni obcí a miest? Pozrite si "Čítanku pre samosprávy", ktorá vám pootvorí dvere k možnostiam a príležitostiam, vysvetlí základné pojmy, ktoré vám uľahčia prácu v tejto krásnej oblasti. 

Pripravme si miestny projekt

Niektorí ľudia možno dúfajú, že v tejto publikácií nájdu konkrétny a univerzálny recept na každú aktivitu. Budú pravdepodobne sklamaní. Taký návod ešte nikto dlho nenapíše. Čo sa v tejto publikácií dá určite nájsť, sú skúsenosti a nápady ľudí, ktorí už nejeden projekt napísali a zrealizovali. Práve oni tvrdia, že príprava a realizácia projektu je proces, v ktorom platia jasné zásady. Ak sa dodržia, znamenajú spravidla úspech celej aktivity pre jej organizátorov. Práve tieto zásady sme sa pokúsili zozbierať a dať na papier.
Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030