IUVENTA / Publikácie

Publikácie

Na podporu svojich aktivít a pri napĺňaní cieľov IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže vydáva množstvo publikácií, ktoré sa týkajú rôznych oblastí práce s mládežou. Nájdite si podľa témy publikáciu, ktorá vás zaujíma. Ak chcete vlastniť papierovú verziu publikácie, radi vám ju zašleme – pokiaľ je v tlačenej forme k dispozícii.

Filter

zobraziť publikácie vyčistiť filter

2008

Občiansky deficit mládeže

Správa z výskumu podporeného v roku 2007 z finančných zdrojov IUVENTY a Ministerstva školstva  SR.

Ako sa učíme demokracii na škole?

Správa z výskumu podporeného v roku 2007 z finančných zdrojov IUVENTY a Ministerstva školstva SR.

Mládež – Mesto – Región

Správa z výskumu, ktorý realizovali pracovníci a pracovníčky Centra dobrovoľníctva pri UMB v Banskej Bystrici. Medzi pracovníkmi mestských a regionálnych samospráv a medzi zástupcami mládeže realizovali výskum, ako sa v praxi odohráva prolitika voči mládeži v oblasti aktívneho občianstva, informácií, neformálneho vzdelávania a pod. Výsledky nie sú ešte také, ako by sme si želali. V publikácii sa dozviete viac.

2007

Compasito – Manual On Human Rights Education For Children

Compasito vydala Rada Európy ako manuál pre prácu s deťmi vo veku 7 – 13 rokov v oblasti ľudských práv.

2006

Ja nie som dobrovoľník! Ja to robím iba tak...

V publikácii nájdete dobré príklady z praxe, ktoré sa realizovali v mimovládnych organizáciách alebo inštitúciách aktívne pracujúcich s dobrovoľníkmi.

Prieskum názorov mladých ľudí pre potreby kampane Každý iný – všetci rovní

Doterajšie výskumy zamerané priamo na mládež sa snažili identifikovať, nakoľko sú mladí ľudia oboznámení s problematikou ľudských práv a nakoľko sú otvorení dodržiavať myšlienky tolerancie.

Tretia vlna: Profesionálna podpora žiackych školských rád

Cieľom publikácie je osloviť tých, ktorí so žiackymi radami pracujú alebo uvažujú o jej zriadení. Popisuje vznik a rozvoj študentskej samosprávy na stredných školách v troch vlnách, ktoré posúvali túto problematiku o kúsok dopredu. Odpovedá na otázky, čo by sme mali vedieť o žiackych školských radách, popisuje trendy, názory a praktické skúsenosti so ŽŠR. Dáva odporúčania, návrhy a ďalšie kroky, ktoré je potrebné urobiť po jej založení. Navrhuje spôsob volieb a zloženie ŽŠR.

Free style – Nonformal learning in youth

Záverečná správa z medzinárodného seminára, kde sa hodnotila situácia vo vývoji neformálneho vzdelávania v práci s mládežou so špeciálnym dôrazom na program Európskej únie MLÁDEŽ vo viacerých krajinách - medzi inými aj Slovensko.

2005

Xenofóbia a rasizmus

Program: Mládež
Táto publikácia ašpiruje podať viacero pohľadov na niektoré formy diskriminácie, pričom ich nebude definovať komplexne, ale spomenie základné fakty a využije mnohé teoretické, ale aj praktické vedomosti, ktoré sa dajú využiť pri rôznych školiacich aktivitách.
Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030