IUVENTA / Publikácie

Publikácie

Na podporu svojich aktivít a pri napĺňaní cieľov IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže vydáva množstvo publikácií, ktoré sa týkajú rôznych oblastí práce s mládežou. Nájdite si podľa témy publikáciu, ktorá vás zaujíma. Ak chcete vlastniť papierovú verziu publikácie, radi vám ju zašleme – pokiaľ je v tlačenej forme k dispozícii.

Filter

zobraziť publikácie vyčistiť filter

2006

Prieskum názorov mladých ľudí pre potreby kampane Každý iný – všetci rovní

Doterajšie výskumy zamerané priamo na mládež sa snažili identifikovať, nakoľko sú mladí ľudia oboznámení s problematikou ľudských práv a nakoľko sú otvorení dodržiavať myšlienky tolerancie.

Tretia vlna: Profesionálna podpora žiackych školských rád

Cieľom publikácie je osloviť tých, ktorí so žiackymi radami pracujú alebo uvažujú o jej zriadení. Popisuje vznik a rozvoj študentskej samosprávy na stredných školách v troch vlnách, ktoré posúvali túto problematiku o kúsok dopredu. Odpovedá na otázky, čo by sme mali vedieť o žiackych školských radách, popisuje trendy, názory a praktické skúsenosti so ŽŠR. Dáva odporúčania, návrhy a ďalšie kroky, ktoré je potrebné urobiť po jej založení. Navrhuje spôsob volieb a zloženie ŽŠR.

Free style – Nonformal learning in youth

Záverečná správa z medzinárodného seminára, kde sa hodnotila situácia vo vývoji neformálneho vzdelávania v práci s mládežou so špeciálnym dôrazom na program Európskej únie MLÁDEŽ vo viacerých krajinách - medzi inými aj Slovensko.

2005

Xenofóbia a rasizmus

Program: Mládež
Táto publikácia ašpiruje podať viacero pohľadov na niektoré formy diskriminácie, pričom ich nebude definovať komplexne, ale spomenie základné fakty a využije mnohé teoretické, ale aj praktické vedomosti, ktoré sa dajú využiť pri rôznych školiacich aktivitách.

Čítanka pre samosprávy

Od roku 2000 vznikli najzávažnejšie štátne a európske dokumenty, ktoré ovplyvňujú rozvoj mládežníckej politiky na Slovensku do ďalších rokov. Čítanka pre samosprávy vytvára celkový obraz o tom, čo všetko môže a má zabezpečiť samospráva.

Aj nás sa to týka

Založenie a fungovanie žiackej školskej rady (ŽŠR) je výrazom demokracie a dáva priestor na to, aby sa mladí ľudia mohli demokracii učiť. Táto brožúra je príručkou pre zakladateľov žiackych školských rád, v ktorej nájdete všetko potrebné pre jej založenie aj vo Vašej škole. Odpovie Vám na otázky: čo je žiacka školská rada, a čo robí, prečo ju máme, ako ju založiť. Stručne popisuje legislatívu ŽŠR a odvoláva sa na potrebný zákon. V závere nájdete aj vzorový štatút.

Participácia študentov na samospráve stredných a vysokých škôl slovenska – závery sociologického výskumu

Autorom tohto sociologického prieskumu je pán Doc. Mgr. Ladislav Macháček, CSc. Vychádza v ňom z Akčného plánu MŠ SR pre oblasť mládeže na rok 2005, v ktorom sú definované niektoré úlohy pre výskum mládeže, ktoré súvisia s požiadavkami Európskej únie a Rady Európy rozvíjať koncepciu mládežníckej politiky a systém práce s mládežou na národnej úrovni na základe lepšieho porozumenia jej aktuálnej životnej situácie a jej generačným osobitostiam.

Národná správa o štátnej politike v sr pre radu európy

Správa bola zverejnená v roku 2005. Vznikla z iniciatívy Odboru detí a mládeže MŠ SR a jej prípravou bola poverená IUVENTA. Správa monitoruje a hodnotí len niektoré oblasti štátnej politiky najmä však spoločenské podmienky života mladých Slovákov a Sloveniek, spôsob života a nástoje mládežníckej politiky. Medzinárodný tím externých expertov a expertiek pripravil tzv. shadow report, ktorý hodnotí objektivitu aj skutočný stav mládežníckej politiky v SR.

2004

Začíname s hosťovaním dobrovoľníka

Program: Mládež
Ak zvažujete väčšie zapojenie dobrovoľníkov do svojich aktivít organizácie, v publikácii Začíname s hosťovaním dobrovoľníka nájdete užitočné rady aj pre vás. 
Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030