IUVENTA / Publikácie

Publikácie

Na podporu svojich aktivít a pri napĺňaní cieľov IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže vydáva množstvo publikácií, ktoré sa týkajú rôznych oblastí práce s mládežou. Nájdite si podľa témy publikáciu, ktorá vás zaujíma. Ak chcete vlastniť papierovú verziu publikácie, radi vám ju zašleme – pokiaľ je v tlačenej forme k dispozícii.

Filter

zobraziť publikácie vyčistiť filter

2005

Čítanka pre samosprávy

Od roku 2000 vznikli najzávažnejšie štátne a európske dokumenty, ktoré ovplyvňujú rozvoj mládežníckej politiky na Slovensku do ďalších rokov. Čítanka pre samosprávy vytvára celkový obraz o tom, čo všetko môže a má zabezpečiť samospráva.

Aj nás sa to týka

Založenie a fungovanie žiackej školskej rady (ŽŠR) je výrazom demokracie a dáva priestor na to, aby sa mladí ľudia mohli demokracii učiť. Táto brožúra je príručkou pre zakladateľov žiackych školských rád, v ktorej nájdete všetko potrebné pre jej založenie aj vo Vašej škole. Odpovie Vám na otázky: čo je žiacka školská rada, a čo robí, prečo ju máme, ako ju založiť. Stručne popisuje legislatívu ŽŠR a odvoláva sa na potrebný zákon. V závere nájdete aj vzorový štatút.

Participácia študentov na samospráve stredných a vysokých škôl slovenska – závery sociologického výskumu

Autorom tohto sociologického prieskumu je pán Doc. Mgr. Ladislav Macháček, CSc. Vychádza v ňom z Akčného plánu MŠ SR pre oblasť mládeže na rok 2005, v ktorom sú definované niektoré úlohy pre výskum mládeže, ktoré súvisia s požiadavkami Európskej únie a Rady Európy rozvíjať koncepciu mládežníckej politiky a systém práce s mládežou na národnej úrovni na základe lepšieho porozumenia jej aktuálnej životnej situácie a jej generačným osobitostiam.

Národná správa o štátnej politike v sr pre radu európy

Správa bola zverejnená v roku 2005. Vznikla z iniciatívy Odboru detí a mládeže MŠ SR a jej prípravou bola poverená IUVENTA. Správa monitoruje a hodnotí len niektoré oblasti štátnej politiky najmä však spoločenské podmienky života mladých Slovákov a Sloveniek, spôsob života a nástoje mládežníckej politiky. Medzinárodný tím externých expertov a expertiek pripravil tzv. shadow report, ktorý hodnotí objektivitu aj skutočný stav mládežníckej politiky v SR.

2004

Začíname s hosťovaním dobrovoľníka

Program: Mládež
Ak zvažujete väčšie zapojenie dobrovoľníkov do svojich aktivít organizácie, v publikácii Začíname s hosťovaním dobrovoľníka nájdete užitočné rady aj pre vás. 

Do Európy hrou III

Program: Mládež
Čo je dobré, toho nie je nikdy dosť. To platí aj o trilógií s názvom Do Európy hrou. Od vydania prvých dvoch častí sa situácia v oblasti grantových programov rozrástla o nové druhy aktivít – neformálne vzdelávanie, dobrovoľníctvo a naďalej obľúbené ostávajú medzinárodné výmeny mladých.

Mládež pod krídlami samosprávy

Publikácia má za cieľ osloviť najmä pracovníkov samospráv, ale aj všetkých tých, ktorí dobrovoľne alebo profesionálne pracujú s deťmi a mládežou. 

2003

Výtvarná výchova netradične

Metodický materiál Výtvarná výchova netradične bol spracovaný z autorkiných vlastných pedagogických podnetov, skúseností a výtvarných programov realizovaných s deťmi i s dospelými v rámci celoslovenských tvorivých stretnutí v rokoch 1991 – 2002 v organizácii IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. 

2002

Do Európy hrou II

Program: Mládež
V novej a vylepšenej verzii publikácie Do Európy hrou II nájdete nové spôsoby organizovania aktivít, ktoré môžu napomôcť nadobudnúť nové zručnosti, skúsenosti a prežiť nezabudnuteľné zážitky.
Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030