IUVENTA / Publikácie / Iné / Správa o mládeži 2014 alebo Ako sa na Slovensku žije mladým ľuďom?

Správa o mládeži 2014 alebo Ako sa na Slovensku žije mladým ľuďom?

Proces prípravy Správy o mládeži 2014 vychádza z dokumentu Kľúčové oblasti a akčné plány štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži v Slovenskej republike na roky 2008 – 2013. Jej hlavným cieľom, podobne ako pri predchádzajúcej správe, bolo zmapovať aktuálne podmienky života mladých ľudí a na tomto základe zabezpečiť kontinuitu v oblasti stanovovania cieľov štátnej politiky pre oblasť detí a mládeže. Ide o komplexný dokument, monitorujúci rôzne stránky života mladých ľudí v Slovenskej republike, informujúci o reálnej situácii a aktuálnych výzvach v špecifických oblastiach politiky vo vzťahu k mládeži.

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030