IUVENTA / Publikácie / Iné / Youth Report 2010

Youth Report 2010

Cieľom správy je zabezpečiť kontinuitu v oblasti stanovovania cieľov štátnej politiky pre oblasť detí a mládeže. Koordináciu prípravy správy zabezpečoval Odbor detí a mládeže Ministerstva školstva SR v spolupráci s IUVENTOU – Slovenským inštitútom mládeže. V prvej fáze prípravy (október 2009 – marec 2010) sa uskutočnili focusové diskusie k jednotlivým kapitolám Správy o mládeži 2010. Diskusií sa zúčastnili členovia medzirezortnej pracovnej skupiny, členovia pracovných skupín pre jednotlivé oblasti správy, odborníci a zástupcovia štátnych inštitúcií, občianskych združení aj verejnosti. Diskusie poodhalili rozličné uhly pohadu na podmienky, problémy aj výzvy v tej ktorej oblasti života mladých ľudí. Jednotlivé texty Správy o mládeži 2010 nemusia preto odrážať názory a postoje všetkých zapojených účastníkov do jej tvorby a pripomienkovania.

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030