IUVENTA / Výskum mládeže / Novinky / AJ TY MÁŠ PRÁVO ROZHODNÚŤ

AJ TY MÁŠ PRÁVO ROZHODNÚŤ

24. 2. 2012

„Aj ty máš právo rozhodnúť“  je príručka prvovoliča, ktorej cieľom  je poskytnúť základné informácie a motivovať mladého občana, aby sa rozhodol a stal sa mladým voličom, prípadne kandidátom.

Pre stiahnutie publikácie klikajte tu.

späť na Novinky

Pracoviská

Výskumné pracoviská:

IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
UIPŠ - Ústav informácií a prognóz školstva
SR ŠPÚ - Štátny pedagogický ústav
VÚDPaP - Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
CERYS FF UCM v Trnave

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov