IUVENTA / Výskum mládeže / Novinky / AKTUÁLNE VO VÝSKUME MLÁDEŽE

AKTUÁLNE VO VÝSKUME MLÁDEŽE

2. 9. 2013

Cieľom stretnutia je propagácia poznatkov o mládeži na Slovensku získaných prostredníctvom výskumov mládeže a využitie odborných kapacít prítomných na definovanie výskumom doteraz nepokrytých oblastí súvisiacich s prioritnými témami mládežníckej politiky. Viac informácií nájdu záujemcovia v pozvánke.

Väčšina ukončených výskumov je v skrátenej podobe vo forme identifikačného listu zverejnená na stránke www.vyskummladeze.sk spolu s ďalšími materiálmi.

Pre prihlásenie sa klikajte tu.

späť na Novinky

Pracoviská

Výskumné pracoviská:

IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
UIPŠ - Ústav informácií a prognóz školstva
SR ŠPÚ - Štátny pedagogický ústav
VÚDPaP - Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
CERYS FF UCM v Trnave

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov