IUVENTA / Výskum mládeže / Novinky / DOPADY MEDZINÁRODNÝCH PROJEKTOV NA MLADÝCH ĽUDÍ – ŠTÚDIA EURÓPSKEJ KOMISIE

DOPADY MEDZINÁRODNÝCH PROJEKTOV NA MLADÝCH ĽUDÍ – ŠTÚDIA EURÓPSKEJ KOMISIE

22. 7. 2014

Mládežnícky pas (Youthpass) sa skladá z dvoch častí: presne definovaného procesu hodnotenia prínosu projektu mladými ľuďmi, mládežníckymi vedúcimi aj organizáciami a vydania certifikátu, ktorý výsledky popisuje. Európska komisia vydala viac ako 235 000 mládežníckych pasov z viac ako 20 000 projektov.

Približne 80 % účastníkov štúdie vyhlásilo, že Mládežnícky pas zvyšuje užitočnosť projektu pre účastníkov, lebo im umožňuje efektívne komunikovať to, čo sa naučili. Najväčšie využitie tohto dokumentu vidia mladí ľudia v prípadoch, ak hľadajú stáž, ďalšie vzdelávanie alebo zamestnanie. Rámec ôsmich kľúčových kompetencií bol všeobecne vnímaný ako užitočný nástroj na opis učenia sa, ale tiež sa zdal účastníkom mierne abstraktný. Viacerí účastníci sa vyjadrili, že je nevyhnutná pomoc vedúcich počas vypĺňania podkladu pre Mládežnícky pas. Celú správu „Youthpass Impact Study. Young people's personal development and employability and the recognition of youth work“ si môžu záujemcovia prečítať tu.

späť na Novinky

Pracoviská

Výskumné pracoviská:

IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
UIPŠ - Ústav informácií a prognóz školstva
SR ŠPÚ - Štátny pedagogický ústav
VÚDPaP - Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
CERYS FF UCM v Trnave

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov