IUVENTA / Výskum mládeže / Novinky / MEDIÁCIA BEZPEČNÉHO POUŽÍVANIA INTERNETU

MEDIÁCIA BEZPEČNÉHO POUŽÍVANIA INTERNETU

6. 11. 2012

Výsledky nezávislého prieskumu „Mediácia bezpečného používania internetu – Ako k nej prispievajú projekty OZ eSlovensko?“, potvrdzujú, že sa OZ eSlovensko darí dosahovať ciele, ktoré si vo svojich projektoch stanovili (prečítajte si viac v správe z prieskumu).


Už vieme, že:

  • projekty zodpovedne.sk a ovce.sk sú najznámejšími projektmi o bezpečnom používaní internetu na Slovensku;ovce
  • rozprávky ovce.sk pozná až 92 % 9-ročných detí a 88 % z nich videlo aspoň jednu časť;
  • rozprávky pozná dokonca aj vyše 50 % dospievajúcich;
  • približne polovica detí videla stránku Zodpovedne.sk a rozprávky ovce.sk s učiteľmi v škole;
  • deti rozumejú posolstvám, ktoré sú v rozprávkach a spomenú si na ne vtedy, keď by sa mohli dostať do rizika alebo už nejakému čelia.

Sme radi, že sa nám podarilo nájsť spôsob, ako dostať informácie o bezpečnom a zodpovednom správaní na internete priamo k deťom a dospievajúcim.


Foto: ovce.sk

späť na Novinky

Pracoviská

Výskumné pracoviská:

IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
UIPŠ - Ústav informácií a prognóz školstva
SR ŠPÚ - Štátny pedagogický ústav
VÚDPaP - Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
CERYS FF UCM v Trnave

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov