IUVENTA / Výskum mládeže / Novinky / Macháček, Ladislav: Rozvoj interdisciplinárneho vedeckého výskumu mládeže na Slovensku

Macháček, Ladislav: Rozvoj interdisciplinárneho vedeckého výskumu mládeže na Slovensku

14. 11. 2011

Európska komisia uskutočnila v roku 2004 prieskum, ktorého záverečná správa je stále aktuálna aj pre Slovensko: mnohé krajiny EU nemajú dostatočné informácie o mládeži, a rozhodnutia, ktoré vlády prijímajú, sa uskutočňujú v podmienkach nedostatočného poznania a porozumenia osobitostiam mladej generácie.

Počas práce na príprave Národnej správy o politike mládeže na Slovensku (2005) (aj vďaka konzultáciám s členmi expertnej skupiny Rady Európy o situácii výskumu mládeže) sa dokonca zistilo, že počet výskumníkov nie je až tak veľký, aby obsiahol aj nové európske témy. Chýbajú mladí adepti výskumu mládeže v sociológii, etnológii, psychológii, pedagogických a politických vedách. Pritom Koncepcia štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži v SR do roku 2007, ktorú schválila vláda Slovenskej republiky (č. 1213 z 19. 12. 2001), akceptovala požiadavku na rozvoj vedeckého výskumu mládeže a jeho účasť na ”lepšom poznaní a porozumení mladej generácii”. Odbor detí a mládeže na Ministerstve školstva SR sa zaviazal podporovať nielen výskum mládeže na rozličné aktuálne témy, ale aj „informačné“ a „sebaorganizujúce“ aktivity výskumníkov mládeže.

Stiahnuť celý článok v PDF

späť na Novinky

Pracoviská

Výskumné pracoviská:

IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
UIPŠ - Ústav informácií a prognóz školstva
SR ŠPÚ - Štátny pedagogický ústav
VÚDPaP - Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
CERYS FF UCM v Trnave

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov