IUVENTA / Výskum mládeže / Novinky / SLOVENSKÁ MLÁDEŽ V ZRKADLE VÝSKUMOV

SLOVENSKÁ MLÁDEŽ V ZRKADLE VÝSKUMOV

24. 2. 2012

Publikácia „Slovenská mládež v zrkadle sociologických výskumov po roku 1993“ je prehľadom všetkých výskumov uverejnených Elektronickom dataarchíve výsledkov výskumu mládeže v danom období.

Pre stiahnutie publikácie klikajte tu.

späť na Novinky

Pracoviská

Výskumné pracoviská:

IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
UIPŠ - Ústav informácií a prognóz školstva
SR ŠPÚ - Štátny pedagogický ústav
VÚDPaP - Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
CERYS FF UCM v Trnave

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov