IUVENTA / Výskum mládeže / Novinky / VEDECKÁ KONFERENCIA K TÉMAM MLÁDEŽNÍCKEJ POLITIKY V SR: MLÁDEŽ A POLITICKÝ EXTRÉMIZMUS

VEDECKÁ KONFERENCIA K TÉMAM MLÁDEŽNÍCKEJ POLITIKY V SR: MLÁDEŽ A POLITICKÝ EXTRÉMIZMUS

5. 10. 2012

Srdečne pozývame výskumníkov z rozličných vedných odborov, politológov, sociológov, psychológov a sociálnych pedagógov, ale aj politikov a expertov z oblasti mládežníckej a bezpečnostnej politiky a práce s mládežou na vedeckú konferenciu organizovanú v rámci týždňa vedy a techniky v SR Slovenskou sociologickou spoločnosťou pri SAV – sekcia mládeže a Fakultou sociálnych vied UCM v Trnave. Konferencia bude venovaná témam mládežníckej politiky v SR, špecificky zameraná na tému mládež a politický extrémizmus.

Bližšie informácie, ako i prihlášku na stretnutie, nájdete tu.

späť na Novinky

Pracoviská

Výskumné pracoviská:

IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
UIPŠ - Ústav informácií a prognóz školstva
SR ŠPÚ - Štátny pedagogický ústav
VÚDPaP - Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
CERYS FF UCM v Trnave

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov