IUVENTA / Výskum mládeže / Novinky / VEDECKÁ KONFERENCIA K TÉME MLÁDEŽ A POLITICKÝ EXTRÉMIZMUS

VEDECKÁ KONFERENCIA K TÉME MLÁDEŽ A POLITICKÝ EXTRÉMIZMUS

19. 11. 2012

Pravidelnou aktivitou v oblasti podpory tvorby poznatkov o mládeži sú odborné stretnutia ľudí aktívnych vo výskume, tvorbe politiky a ľudí pôsobiacich v oblasti práce s mládežou a mládežníckej politiky, ktoré IUVENTA pripravuje dvakrát ročne. Stretnutia bývajú zamerané na rôzne témy. Vedecká konferencia 7. novembra 2012 organizovaná v rámci týždňa vedy a techniky v SR Slovenskou sociologickou spoločnosťou pri SAV – sekcia mládeže a Fakultou sociálnych vied UCM v Trnave bola venovaná témam mládežníckej politiky v SR, špecificky zameraná na tému mládež a politický extrémizmus. Cieľom stretnutia bolo preskúmať na základe najnovších výsledkov sociologických výskumov otvorenosť občianskej verejnosti na Slovensku voči pravicovému extrémizmu a jej sociálnej vzdialenosti k menšinám.

Koreferáty z tohto stretnutia na tému Facebook ako nástroj, Facebook ako nástroj diskreditácie Rómov a Mládež a občania SR: kultúrne stereotypy a ústretovosť k pravicovému extrémizmu.

Prílohy:

späť na Novinky

Pracoviská

Výskumné pracoviská:

IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
UIPŠ - Ústav informácií a prognóz školstva
SR ŠPÚ - Štátny pedagogický ústav
VÚDPaP - Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
CERYS FF UCM v Trnave

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov