IUVENTA / Výskum mládeže / Výskumy – katalóg dát

Katalóg dát podľa roku zberu údajov:

Data archív výskumov mládeže (DAVM) systematizuje a spracováva dáta z empirických sociologických výskumov spolu s príslušnou dokumentáciou v elektronickej podobe podľa medzinárodných štandardov archivácie dát.

 

2021


 

 

2020


 

 2019 2018


 
 2017


 2016


 2015


 

  2014


 2013  2011


2010


2009


2008


2007


2006


2005


2004


2003


2002


1997


1994


Pracoviská

Výskumné pracoviská:

IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
UIPŠ - Ústav informácií a prognóz školstva
SR ŠPÚ - Štátny pedagogický ústav
VÚDPaP - Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
CERYS FF UCM v Trnave

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov