IUVENTA / Výskum mládeže / Výskumy – katalóg dát

Katalóg dát podľa roku zberu údajov:

Data archív výskumov mládeže (DAVM) systematizuje a spracováva dáta z empirických sociologických výskumov spolu s príslušnou dokumentáciou v elektronickej podobe podľa medzinárodných štandardov archivácie dát.

 

2020


 

 2019 2018


 
 2017


 2016


 2015


 

  2014


 2013  2011


2010


2009


2008


2007


2006


2005


2004


2003


2002


1997


1994


Pracoviská

Výskumné pracoviská:

IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
UIPŠ - Ústav informácií a prognóz školstva
SR ŠPÚ - Štátny pedagogický ústav
VÚDPaP - Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
CERYS FF UCM v Trnave

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov