IUVENTA / Výskum

Výskum

Ak má byť politika voči deťom a mládeži naozaj efektívna – musí byť jej tvorba postavená na jasných, konkrétnych, dôveryhodných a presných informáciách o mládeži, o jej živote, očakávaniach, potrebách.

Ľudia, ktorí sa mládeži venujú alebo rozhodujú o jej postavení a živote, musia mať k dispozícií aj prognózy a možnosti ďalšieho vývoja tejto demografickej skupiny.

Výskum mládeže v témach (participácia, dobrovoľníctvo, neformálne vzdelávanie...), ktorými sa prioritne zaoberá IUVENTA, bol a ešte stále je pomerne málo spracovaný. Na Slovensku sa tejto problematike venuje len malá skupinka výskumníkov a expertov. Situácia sa jasne ukázala najmä po tom, čo vošla do platnosti Biela kniha o mládeži Európskej únie, ktorá za jednu z hlavných priorít považuje lepšie poznanie a porozumenie mládeži (inak povedané výskum).

Slovensko v roku 2004 pripravovalo prvú správu o plnení tzv. spoločných cieľoch v oblasti lepšieho poznania a porozumenia mládeže, kde sa ukázalo, že výskum v oblasti mládeže je málo rozvinutý, roztrúsený v rôznych zdrojoch a málo dostupný a najmä zrozumiteľný pre ľudí z praxe, ktorí často svoje rozhodnutia nemôžu stavať na informáciách, ktoré neexistujú!

Od roku 2004 sa podarilo zrealizovať niekoľko iniciatív a projektov, ktoré situáciu v oblasti mierne (v žiadnom prípade nie revolučne!) vylepšili.

  1. Vznikol dataarchív výskumov o mládeži (www.vyskummladeze.sk), ktorý sa snaží pozbierať existujúce profesionálne a kvalitné výskumy z rôznych zdrojov na jedno miesto.
  2. Začali sa organizovať semináre a sieťovanie rôznych subjektov aktívnych v oblasti výskumu mládeže, aby sa pozornosť výskumníkov sústredila aj na „prázdne miesta“ v problematike mládežníckej práce, mládežníckej politiky a života mladých ľudí v prioritných témach.
  3. V roku 2007 sa uskutočnilo prvé stretnutie siete výskumníci –politici – mládežnícke organizácie, ktoré má ambíciu vytvoriť platformu na komunikáciu a plánovanie výskumných aktivít podľa reálnych potrieb praxe.
  4. V roku 2007 bolo realizovaných päť výskumov na základe mimoriadnej výzvy na spoluprácu.
  5. Pripravovaná Koncepcia štátnej politiky voči deťom a mládeži 2008 – 2013 definuje prípravu tzv. Národnej správy o mládeži v roku 2010, ktorá bude prerokovaná v parlamente a ktorá chce začať tradíciu pravidelných správ o živote a postavení mladých ľudí na najvyššej úrovni.
  6. Vznikol Európsky portál znalostí o mládeži v spolupráci Rady Európy a Európskej komisie, kde jednotlivé členské štáty Rady Európy dodávajú informácie o kľúčových oblastiach mládežníckej politiky. Táto „povinnosť“ prispela k tomu, že sa niektoré informácie podarilo aj v rámci tejto úlohy pozbierať, vytriediť a uverejniť.
Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030