IUVENTA / Výskum / DATA ARCHÍV

Data archív

www.vyskummladeze.sk

Dataarchív je špecializovaná web stránka, ktorá vznikla v roku 2006 s cieľom sprehľadniť informácie o počte, obsahu a zameraní rôznych výskumov v oblasti mládeže.  

Dataarchiív:

  • systematizuje a spracováva dáta z empirických sociologických výskumov spolu s príslušnou dokumentáciou v elektronickej podobe podľa medzinárodných štandardov archivácie dát – časť Výskumy
  • systematizuje a spracováva dáta z rôznych prieskumných akcií, ktoré uskutočnili mladí  ľudia ako súčasť svojej vysokoškolskej kvalifikácie alebo ako súšasť svojej činnosti v systéme práce s mládežou na Slovensku – časť Prieskumy
  • poskytuje informácie na nekomerčné využitie širokej verejnosti, pre potreby spoločensko-vedného výskumu, študentom vysokých škôl, novinárom, státnym aj mimovládnym inštitúciam – časť Data archív výskumov

IUVENTA zabezpečuje jeho pravidelnú aktualizáciu, za finančnej podpory MŠ SR, ako jednu z úloh v rámci podpory rozvoja výskumov mládeže na Slovensku.

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030