IUVENTA / Výskum / DATA ARCHÍV / Hodnotenie efektívnosti dataarchívu výskumu mládeže

Hodnotenie efektívnosti dataarchívu výskumu mládeže

Rast návštevnosti – základný trend

Dostupné informácie o www.vyskummladeze.sk v rokoch 2007 a 2008 hovoria o tom, že počet návštevníkov pekne rastie. Rástol počet

  • unikátnych prístupov z 8366 na 17369,
  • celkového počtu prístupov z 10578 na 23554,
  • zobrazených stránok z 58789 na 132945.

Ak v roku 2007 sme v januári dosiahli 822 prístupov a v decembri 1023, tak v roku 2008 sme odštartovali v januári z 1558 prístupov, aby sme sa v decembri 2008 rozlúčili s rokom na úrovni 2079 prístupov.

Pre charakteristiku udržateľnosti tohto pozitívneho trendu má svoju hodnotu informácia, že v januári 2009 sme dosiahli 2535 a vo februári 2009 už 3011 prístupov.

Sú naši návštevníci aj zo zahraničia?

V roku 2008 sa www.vyskummladeze.sk usilovala sprístupniť najnovšie výsledky empirických výskumov mládeže na Slovensku aj v anglickom jazyku. Súčasne sme využili európsky informačný kanál, aby sme upozornili na tieto výskumy (http://youth-partnership.coe.int/youth-partnership) aj medzi odborníkmi v EU.

Prejavilo sa to v istom náraste návštevníkov zo zahraničia zo 41% v roku 2007 na 44% v roku 2008. Najviac zahraničných návštevníkov v roku 2007 bolo z Nemecka, Poľska a Česka, aby v roku 2008 si pri dominancii Nemecka vymenili svoje miesta Česko a Poľsko.

Odkiaľ prichádzajú návštevníci zo SR

V priebehu roku 2008 sme dosiahli dohodu s viacerými partnermi v SR o výmene „bannerov“ na domovských stránkach s cieľom zlepšiť informovanosť veľkého okruhu mládežníckych aktivistov (www.mladez.sk), pracovníkov s mládežou (www.iuventa.sk) ako aj európsky informačný portál Eurodesk (www.eurodesk.sk) a informačných centier mládeže (www.icm.sk). Tradične informuje o našej stránke MS SR na www.minedu.sk.

Došlo k nárastu počtu našich návštevníkov www.mladez.sk z 0,4% v roku 2007 na neuveriteľných 6,3%. v roku 2008.

SYRS,MS SR a IUVENTA si udržali svoje pozície. Najviac návštevníkov využíva vyhľadávač GOOGLE a prichádza na našu stránku priamo prostredníctvom kľúčových slov.

Čo ich zaujíma

Najväčšia pozornosť sa sústreďuje na prehľad výskumov v databáze, ale predsa len veľký záujem je o také špecifické témy ako sú hodnotové orientácie, subkultúry mládeže a PISA.

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030