IUVENTA / Výskum / EKCYP – portál o politike mládeže

EKCYP – portál o mládežníckej politike

ekcypEuropean Knowledge Centre of Youth Policy (EKCYP) je on-line databáza, ktorá ako prvá v Európe poskytuje v oblasti práce s mládežou presné informácie, ktoré sa opierajú o aktuálne výskumy o mládeži v rámci celej Európy. Centrum bolo vybudované v rámci Partnerstva „Výskumu o mládeži“  medzi Radou Európy a Európskou komisiou. EKCYP je nástrojom na implementáciu Bielej knihy o mládeži (konkrétne cieľov Európskej komisie).

EKCYP  funguje na princípe celoeurópskej siete korešpondentov, ktorí sú každoročne zodpovední za zber informácií prostredníctvom dotazníkov. Korešpondentom za Slovensko je IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Viac informácií nájdete tu.

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030