IUVENTA / Výskum / Príklady dotazníkov

Príklady dotazníkov z oblasti práce s mládežou

Iuventa v spolupráci s odborníkmi vytvorila príklady konkrétnych dotazníkov na štyri vybrané témy: angažovanosť vo verejnom živote, postoje mladých ľudí k „iným“ skupinám, voľný čas a dobrovoľníctvo. V prípade, že by ste mali záujem uskutočniť výskum na jednu z týchto tém, ponúkame vám tieto dotazníky ako inšpiráciu, prípadne ako nástroj, ktorý môžete použiť. Upozorňujeme však, že každý výskum by mal vychádzať z vlastných potrieb a z vlastného výskumného problému. Z tohto dôvodu nie je najvhodnejšie aplikovať tieto dotazníky v každej situácii.

Ďalšie informácie nájdete v publikácii Kuchárka amatérskeho výskumníka (pozri Publikácie/Metodické materiály/Výskum mládeže).  

V prípade, že tieto dotazníky využijete (v nezmenenej forme), ponúkame vám pripravené súbory v programe Excel, do ktorých môžete zaznamenať dáta z dotazníka. Ak nám tieto dáta zašlete na adresu iuventa@iuventa.sk, pomôžeme vám ich vyhodnotiť. Zároveň nám tak pomôžete získať cenné údaje o situácii v daných oblastiach v rôznych kútoch Slovenska.

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030