IUVENTA / Výskum / Prevencia radikalizácie mládeže

Prevencia radikalizácie mládeže

Výskum príčin radikalizácie mládeže vo veku 14 - 17 rokov 


Mladá generácia má potenciál prispievať k ozdravovaniu a rozvoju spoločnosti nastavovaním zrkadla, spochybňovaním mocenských štruktúr či úprimnosti deklarovaných hodnôt. Ak mladí ľudia veria určitým hodnotám, vedia do ich presadzovania vložiť energiu, čas a odvahu. Tieto hodnoty však môžu byť rôzne. V prípade, ak hodnoty nie sú v súlade s hodnotami ľudských práv a demokracie, môže byť ich presadzovanie nebezpečné nielen pre samotných aktérov, ale aj pre ich okolie a spoločnosť ako takú.  


Vzhľadom na narastajúcu popularitu pravicového extrémizmu resp. fašizmu v Európe, je prevencia násilnej radikalizácie jednou zo sledovaných priorít pre rozvoj práce s mládežou aj na Slovensku. Organizácia Iuventa - Slovenský inštitút mládeže sa preto rozhodla venovať tejto oblasti systematickejšie a vypracovať Stratégiu prevencie radikalizácie v práci s mládežou na základe kvalitatívneho výskumu. 


V decembri 2017 bola zadaná realizácia prvej fázy výskumu príčin radikalizácie mládeže Nadácii Otvorenej Spoločnosti. Prvá fáza výskumu mala za úlohu poskytnúť hĺbkovú sondu, ktorá by umožnila pochopiť ako vnímajú mladí ľudia situáciu na Slovensku, ich možnosti, predstavy o dobrej spoločnosti, a aké faktory formujú mladých ľudí a podporujú ich sympatie s existujúcimi pravicovými skupinami na Slovensku. Na prvú fázu výskumu budú nadväzovať ďalšie výskumné úlohy užšie zamerané na vybrané aspekty z výstupov prvej fázy.

 

Hlavné zistenia z kvalitatívneho výskumu (december 2017 – január 2018)  

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030