IUVENTA / Vzdelávanie / O akom vzdelávaní hovoríme?

O akom vzdelávaní hovoríme?

Na Slovensku v súčasnosti neexistuje špecializované štúdium v oblasti práce s mládežou. Väčšina mládežníckych organizácií a iných subjektov pracuje s deťmi a mládežou s pomocou dobrovoľníkov alebo s ľuďmi, ktorí sa dostali k tejto práci cez svoje vlastné skúsenosti. Práca s mládežou však má svoje špecifiká a tí, ktorí s mladými ľuďmi pracujú, pociťujú potrebu ďalšieho vzdelávania a školenia. To sa týka najmä motivácie mladých ľudí, správneho vedenia aktivít, využívania voľnočasových aktivít pri vzdelávaní mládeže. Túto problematiku zastrešuje IUVENTA a poskytuje mládežníckym pracovníkom a lídrom možnosti vzdelávať sa v tejto oblasti. IUVENTA ponúka kurzy a školenia tiež pre zástupcov samospráv, zodpovedných za mládežnícku problematiku a pre všetkých, ktorí majú špecifické potreby.

 

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030