IUVENTA / Granty / Výzvy a formuláre

Výzvy a formuláre

 

Štatút riadiaceho výboru pre Programy pre mládež  na roky  2014 - 2020

 

Program KOMUNITA mladých

       

Program SLUŽBY pre mladých 

 

Program HLAS mladých  


Program PRIORITY mládežníckej politiky  

 

Program PODPORA mládežníckych organizácií 

 

Program Dôkazy o mladých


V prípade uzatvorenia partnerstva priložte túto partnerskú zmluvu ku žiadosti a nahrajte ju do systému NELSON.

 

Ďalšie potrebné informácie:

  • Žiadosti k Programom PRE MLÁDEŽ sa nachádzajú výlučne na internetovej aplikácii NELSON - registrácia.
  • Prílohy k žiadosti sú definované v zákone č. 282/2008 Z.z. o podpore práce s mládežou, ktorý nájdete v časti Legislatíva.
  • Povinné prílohy k žiadosti (vystavené potvrdenia) nesmú byť staršie ako 3 mesiace.
  • Žiadosť s povinnými prílohami musí byť odoslaná resp. osobne odovzdaná v pevnej väzbe.


Často kladené otázky:

Metodika hodnotenia projektov

Často kladené otázky (odzneli na informačnom seminári, ktorý sa konal dňa 30. 11. 2015 v organizácii IUVENTA – slovenský inštitút mládeže)Registrácia
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+sk_european_solidarity_corps_logo_cmyk baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030