IUVENTA / Granty / Výzvy a formuláre

Výzvy a formuláre

  

Výzva PRIORITY/D/1/2021

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci dotačnej schémy Programy pre mládež na roky 2014 - 2021 - PRIORITY/D/1/2021

Sprievodca pre žiadateľov

 


--------------------------------------- 

ARCHÍV

 

Výzvy v roku 2021 pre registrované organizácie 

Výzva PODPORA/D/2021

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci dotačnej schémy PROGRAMY PRE MLÁDEŽ na roky 2014-2021 v programe PODPORA MLÁDEŽNÍCKYCH ORGANIZÁCIÍ

Aktualizácia záverečného protokolu o maximálnej výške dotácie na rok 2021 registrovaným organizáciám v programe PODPORA mládežníckych organizácií

 

Výzva HLAS/D/2021

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci dotačnej schémy PROGRAMY PRE MLÁDEŽ na roky 2014-2021 v programe HLAS MLADÝCH

Sprievodca pre žiadateľov

Záverečný protokol o výške rozpočtového stropu pre rok 2021 - HLAS/D/2021

 

Výzva SLUŽBY/1/D/2021

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci dotačnej schémy PROGRAMY PRE MLÁDEŽ na roky 2014-2021 v programe SLUŽBY PRE MLADÝCH - poskytovanie informačno-poradenských služieb mladým

Sprievodca pre žiadateľov

Záverečný protokol o výške rozpočtového stropu pre rok 2021 - SLUŽBY/1/D/2021

 

Výzva SLUŽBY/2/D/2021

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci dotačnej schémy PROGRAMY PRE MLÁDEŽ na roky 2014-2021 v programe SLUŽBY PRE MLADÝCH - poskytovanie služieb v oblasti dobrovoľníctva mládeže

Sprievodca pre žiadateľov

Záverečný protokol o výške rozpočtového stropu pre rok 2021 - SLUŽBY/2/D/2021

 

---------------------------------------

USMERNENIE Č. 2 PRE PRIJÍMATEĽOV DOTÁCIE Z DOTAČNEJ SCHÉMY „PROGRAMY PRE MLÁDEŽ NA ROKY 2014-2020“ V SÚVISLOSTI SO ŠÍRENÍM OCHORENIA COVID-19

Štatút monitorovacieho výboru pre Programy pre mládež  na roky  2014 - 2020

FORMULÁR ŽIADOSTI O DOTÁCIU NA ROK 2020 (KOMUNITA MLADÝCH) 

Výzvy v roku 2020 

Výzva HLAS/D/2/2020

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci programu HLAS MLADÝCH (Programy pre mládež 2014-2020)

Sprievodca pre žiadateľov o dotáciu

 

Výzva KOMUNITA/D/1/2020

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci programu KOMUNITA MLADÝCH (Programy pre mládež 2014-2020)

Sprievodca pre žiadateľov o dotáciu

 

Výzva KOMUNITA/D/2/2020

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci programu KOMUNITA MLADÝCH (Programy pre mládež 2014-2020)

Sprievodca pre žiadateľov o dotáciu

 

Výzva PRIORITY/D/1/2020

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci programu PRIORITY mládežníckej politiky (Programy pre mládež 2014-2020)

 

Výzva PRIORITY/D/CVČ/2020

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci programu PRIORITY mládežníckej politiky (Programy pre mládež 2014-2020)

 

Výzva SLUZBY/1/D/2/2020

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci programu SLUŽBY PRE MLADÝCH (Programy pre mládež 2014-2020)

Sprievodca pre žiadateľov o dotáciu

 

Výzva SLUZBY/2/D/2/2020

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci programu SLUŽBY PRE MLADÝCH (Programy pre mládež 2014-2020)

Sprievodca pre žiadateľov o dotáciu


Výzvy v roku 2020 pre registrované organizácie

Výzva HLAS/D/1/2020

Výzva pre registrované organizácie na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci programu HLAS MLADÝCH (Programy pre mládež 2014-2020)

Sprievodca pre žiadateľov o dotáciu

Záverečný protokol o aktualizácii rozpočtového stropu pre registrované organizácie v programe HLAS MLADÝCH na roky 2018-2020 v rámci Programov pre mládež na roky 2014-2020

 

Výzva PODPORA/D/2020

Výzva pre registrované organizácie na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci programu PODPORA mládežníckych organizácií (Programy pre mládež 2014-2020)

Aktualizácia záverečného protokolu o maximálne výške dotácie na rok 2020 registrovaným organizáciám v programe PODPORA mládežníckych organizácií na roky 2018-2020 v rámci dotačnej schémy Programy pre mládež 2014 - 2020 na základe navýšeného rozpočtu

 

Výzva SLUZBY/1/D/1/2020

Výzva pre registrované organizácie na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci programu SLUŽBY PRE MLADÝCH (Programy pre mládež 2014-2020)

Sprievodca pre žiadateľov o dotáciu

Záverečný protokol o aktualizácii rozpočtového stropu pre registrované organizácie v programe SLUŽBY PRE MLADÝCH 1 na roky 2018-2020 v rámci Programov pre mládež na roky 2014-2020

 

Výzva SLUZBY/2/D/1/2020

Výzva pre registrované organizácie na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci programu SLUŽBY PRE MLADÝCH (Programy pre mládež 2014-2020)

Sprievodca pre žiadateľov o dotáciu

Záverečný protokol o aktualizácii rozpočtového stropu pre registrované organizácie v programe SLUŽBY PRE MLADÝCH 2 na roky 2018-2020 v rámci Programov pre mládež na roky 2014-2020

  

-- 

Program KOMUNITA mladých

       

Program SLUŽBY pre mladých 

 

Program HLAS mladých  


Program PRIORITY mládežníckej politiky  

 

Program PODPORA mládežníckych organizácií 

 

Program Dôkazy o mladých


Informácie pre žiadateľov

  • Žiadosti k Programom PRE MLÁDEŽ sa podávajú výlučne cez stránku www.dotacie.iuventa.sk 
  • Prílohy k žiadosti sú definované v zákone č. 282/2008 Z.z. o podpore práce s mládežou, ktorý nájdete v časti Legislatíva.
  • Žiadosť s povinnými prílohami musí byť odoslaná, resp. osobne odovzdaná aj v tlačenej forme
  • žiadosti sa hodnotia podľa aktuálnej metodiky pre programy HLAS, SLUŽBY 1 a SLUŽBY 2 a pre programy PRIORITY a Dôkazy
  • Všetky potrebné informácie sa nachádzajú v jednotlivých výzvach, resp. sprievodcoch pre žiadateľov
  • Žiadosti budú hodnotené na základe Metodiky hodnotenia projektových žiadostí a Metodiky hodnotenia v programoch HLAS, SLUŽBY 1, SLUŽBY 2 a EUYD.

  V prípade uzatvorenia partnerstva priložte túto partnerskú zmluvu ku žiadosti a nahrajte ju do systému dotacie.iuventa.sk

Informácie pre prijímateľov

Vzorové dokumenty pre prijímateľov (dokumenty je možné upraviť podľa aktuálnych potrieb)Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030