IUVENTA / Podstránky / projektpraktik / Metodický portál / Publikácie

Publikácie

V rámci Národného projektu PRAKTIK – Praktické zručnosti cez neformálne vzdelávanie v práci s mládežou, zabezpečovaného organizáciou IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže v období od 20. februára 2013 do 31. októbra 2015 a spolufinancovaného z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Operačného programu Vzdelávanie bolo vydaných sedem tematických publikácií v témach jednotlivých krajov a jedna metodická publikácia.

Zoznam tematických publikácií:

Trnavský kraj
Pro-Fit - Podpora zdravého životného štýlu zážitkovými aktivitami (autor: Peter Mačaj)

Trenčiansky kraj
In Média - Podpora praktického využívania IKT cez zážitkové aktivity (autorka: Gabriela Kubelová)

Nitriansky kraj
Praktik - Rozvoj praktických zručností pri práci s drobnými materiálmi (autor: Miloslav Špoták)

Žilinský kraj
Talent v akcii - Vyhľadávanie a podpora práce s talentovanou mládežou (autorka: Mária Krkošková)

Banskobystrický kraj
Envirozážitok - Podpora a rozvoj zážitkových aktivít v environmentálnej výchove (autorka: Lenka Mihalicová)

Prešovský kraj
Svet je rôznorodý - Podpora a rozvoj výchovy k občianstvu a multikulturalite cez zážitok (autor: Ľuboš Marcinek)

Košický kraj
Aj nás sa to týka - Podpora a rozvoj globálneho vzdelávania (autor: Martin Boršč)

 

Metodická publikácia:

Národný projekt PRAKTIK - Metodicko-informačná príručka (autorka: Miroslava Krajčovičová)

PROJEKTPRAKTIK

Primárnymi cieľovými skupinami národného projektu sú:

  • Mládežnícki vedúci (od 18 rokov)
  • Pracovníci s mládežou 
  •   

Sekundárne cieľové skupiny sú:

  • CVČ
  • Inštitúcie formálneho vzdelávania
  • Mládežnícke organizácie
  • Deti a mládež (7 – 24 rokov)
Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov