IUVENTA / Podstránky / projektpraktik / Metodický portál / Videometodiky

Videometodiky

Videometodiky vznikli ako inovatívny nástroj vzdelávania určený najmä pre pracovníkov s mládežou a mládežníckych vedúcich, ale aj pre širokú verejnosť. Ich cieľom je priniesť inšpiratívne príklady aktivít z praxe s dôrazom na rozvoj kompetencií mladých ľudí.

Videometodiky sa zameriavajú na popis a predstavenie 14 vybraných tém, ich prínosy a inšpiratívne príklady aktivít. Obsahovo sú zamerané na 7 regionálnych tém a 7 odborných tém, ktoré sa vzťahujú k realizácií zážitkových aktivít.

 

Tematické videometodiky boli spracované v nasledovných témach:

 

Odborne zamerané videometodiky majú za cieľ priblížiť problematiku nasledovných tém v práci s mládežou:


Súčasťou videometodík sú zábery z realizácie táborov Zaži-to vo všetkých krajoch.


PROJEKTPRAKTIK

Primárnymi cieľovými skupinami národného projektu sú:

  • Mládežnícki vedúci (od 18 rokov)
  • Pracovníci s mládežou 
  •   

Sekundárne cieľové skupiny sú:

  • CVČ
  • Inštitúcie formálneho vzdelávania
  • Mládežnícke organizácie
  • Deti a mládež (7 – 24 rokov)
Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov