IUVENTA / Podstránky / projektpraktik / Novinky PROJEKT PRAKTIK

Novinky PROJEKT PRAKTIK


VÝSTUPY NÁRODNÉHO PROJEKTU PRAKTIK

12. 1. 2016

IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže zabezpečovala v období od marca 2013 do októbra 2015 realizáciu Národného projektu PRAKTIK – Praktické zručnosti cez neformálne vzdelávanie v práci s mládežou. Veríme, že pracovníci s mládežou, či už profesionálni alebo dobrovoľní,  ktorí absolvovali vzdelávanie v rámci projektu, budú môcť naplno využívať nadobudnuté vedomosti a zručnosti, ako aj nové inšpirácie pri zabezpečovaní zážitkových voľnočasových aktivitít pre deti a mládež v oblasti neformálneho vzdelávania. Ďakujeme všetkým, ktorí boli zapojení do Národného projektu PRAKTIK a podieľali sa na jeho realizácii. Výstupy projektu nájdete TU.

V TRENČIANSKOM KRAJI SA CEZ PROJEKT PRAKTIK VZDELALO VYŠE 200 PRACOVNÍKOV S MLÁDEŽOU

22. 10. 2015

208 pracovníkov s mládežou a 513 detí a mladých ľudí sa v Trenčianskom kraji zapojilo do Národného projektu PRAKTIK. Ten pomohol profesionálnym a dobrovoľným pracovníkom zdokonaliť sa napríklad v koučingu, komunikácii či v tímovej spolupráci. Deti a mládež si vyskúšali nové metódy zážitkového učenia počas aktivít na dopravných ihriskách či v pobytových táboroch.


V ŽILINSKOM KRAJI SA CEZ PROJEKT PRAKTIK VZDELALO VYŠE 160 PRACOVNÍKOV S MLÁDEŽOU

21. 10. 2015

161 pracovníkov s mládežou a 429 detí a mladých ľudí sa v Žilinskom kraji zapojilo do Národného projektu PRAKTIK. Ten pomohol profesionálnym a dobrovoľným pracovníkom zdokonaliť sa napríklad v koučingu, komunikácii či v tímovej spolupráci. Deti a mládež si vyskúšali nové metódy zážitkového učenia počas aktivít na dopravných ihriskách či v pobytových táboroch.


V BANSKOBYSTRICKOM KRAJI SA CEZ PROJEKT PRAKTIK VZDELALO VYŠE 200 PRACOVNÍKOV S MLÁDEŽOU

20. 10. 2015

209 pracovníkov s mládežou a 499 detí a mladých ľudí sa v Banskobystrickom kraji zapojilo do Národného projektu PRAKTIK. Ten pomohol profesionálnym a dobrovoľným pracovníkom zdokonaliť sa napríklad v koučingu, komunikácii či v tímovej spolupráci. Deti a mládež si vyskúšali nové metódy zážitkového učenia počas aktivít na dopravných ihriskách či v pobytových táboroch.


V NITRIANSKOM KRAJI SA CEZ PROJEKT PRAKTIK VZDELALO VYŠE 150 PRACOVNÍKOV S MLÁDEŽOU

19. 10. 2015

157 pracovníkov s mládežou a 468 detí a mladých ľudí sa v Nitrianskom kraji zapojilo do Národného projektu PRAKTIK. Ten pomohol profesionálnym a dobrovoľným pracovníkom zdokonaliť sa napríklad v koučingu, komunikácii či v tímovej spolupráci. Deti a mládež si vyskúšali nové metódy zážitkového učenia počas aktivít na dopravných ihriskách či v pobytových táboroch.


V PREŠOVSKOM KRAJI SA CEZ PROJEKT PRAKTIK VZDELALO VYŠE 190 PRACOVNÍKOV S MLÁDEŽOU

16. 10. 2015

195 pracovníkov s mládežou a 523 detí a mladých ľudí sa v Prešovskom kraji zapojilo do Národného projektu PRAKTIK. Ten pomohol profesionálnym a dobrovoľným pracovníkom zdokonaliť sa napríklad v koučingu, komunikácii či v tímovej spolupráci. Deti a mládež si vyskúšali nové metódy zážitkového učenia počas aktivít na dopravných ihriskách či v pobytových táboroch.


V KOŠICKOM KRAJI SA CEZ PROJEKT PRAKTIK VZDELALO VYŠE 200 PRACOVNÍKOV S MLÁDEŽOU

15. 10. 2015

203 pracovníkov s mládežou a 508 detí a mladých ľudí sa v Košickom kraji zapojilo do Národného projektu PRAKTIK. Ten pomohol profesionálnym a dobrovoľným pracovníkom zdokonaliť sa napríklad v koučingu, komunikácii či v tímovej spolupráci. Deti a mládež si vyskúšali nové metódy zážitkového učenia počas aktivít na dopravných ihriskách či v pobytových táboroch.


V TRNAVSKOM KRAJI SA CEZ PROJEKT PRAKTIK VZDELALO VYŠE 130 PRACOVNÍKOV S MLÁDEŽOU

14. 10. 2015

136 pracovníkov s mládežou a 312 detí a mladých ľudí sa v Trnavskom kraji zapojilo do Národného projektu PRAKTIK. Ten pomohol profesionálnym a dobrovoľným pracovníkom zdokonaliť sa napríklad v koučingu, komunikácii či v tímovej spolupráci. Deti a mládež si vyskúšali nové metódy zážitkového učenia počas aktivít na dopravných ihriskách či v pobytových táboroch.


IUVENTA VYDALA NOVÉ PUBLIKÁCIE, SÚ DOSTUPNÉ ONLINE

11. 9. 2015

V priebehu mesiacov júl a august bolo v rámci Národného projektu PRAKTIK vydaných spolu osem publikácií – sedem tematických a jedna metodická.

PRAKTICKÉ VZDELÁVANIE NA DOPRAVNÝCH IHRISKÁCH SA ŽIAKOM PÁČI

4. 6. 2015

Dopravná výchova je jednou z tém v trojfázových vzdelávaniach v rámci Národného projektu PRAKTIK, ktoré prebiehajú vo všetkých krajoch Slovenska (okrem Bratislavského). Pracovníci s mládežou ju zabezpečujú ako súčasť prvej fázy vzdelávania „Štartér“ na dopravných ihriskách. Cieľovou skupinou sú žiaci základných škôl z príslušného kraja. Druháci, ale aj deviataci zo Základnej školy Wolkerova v Bardejove spomínajú na praktické vzdelávanie na dopravnom ihrisku ako na podujatie plné zaujímavých zážitkov.


PROJEKTPRAKTIK

Primárnymi cieľovými skupinami národného projektu sú:

  • Mládežnícki vedúci (od 18 rokov)
  • Pracovníci s mládežou 
  •   

Sekundárne cieľové skupiny sú:

  • CVČ
  • Inštitúcie formálneho vzdelávania
  • Mládežnícke organizácie
  • Deti a mládež (7 – 24 rokov)
Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov