IUVENTA / Podstránky / projektpraktik / Novinky PROJEKT PRAKTIK / V ŽILINSKOM KRAJI SA CEZ PROJEKT PRAKTIK VZDELALO VYŠE 160 PRACOVNÍKOV S MLÁDEŽOU

V ŽILINSKOM KRAJI SA CEZ PROJEKT PRAKTIK VZDELALO VYŠE 160 PRACOVNÍKOV S MLÁDEŽOU

21. 10. 2015

161 pracovníkov s mládežou a 429 detí a mladých ľudí sa v Žilinskom kraji zapojilo do Národného projektu PRAKTIK. Ten pomohol profesionálnym a dobrovoľným pracovníkom zdokonaliť sa napríklad v koučingu, komunikácii či v tímovej spolupráci. Deti a mládež si vyskúšali nové metódy zážitkového učenia počas aktivít na dopravných ihriskách či v pobytových táboroch.

Národný projekt PRAKTIK (2013 - 2015) umožnil profesionálnym a dobrovoľným pracovníkom s mládežou rozšíriť svoje kompetencie v oblasti zážitkového učenia a neformálneho vzdelávania. Pracovníci získali skúsenosti najmä v oblasti koučingu, mentoringu, ale aj tímovej spolupráce, zdokonalili sa v motivácii, komunikácii a v bezpečnosti pri zabezpečovaní podujatí pre deti a mládež. Novozískané vedomosti si mohli vyskúšať aj v praxi, a to pri realizácii pobytových táborov Zaži-to. Na podporu práce s talentovanou mládežou bolo v Žilinskom kraji zamerané vzdelávanie na tému „Talent v akcii“.

„Účasť v Národnom projekte PRAKTIK znamenala pre mňa možnosť ďalšieho vzdelávania. Rozšírila a upevnila som si komunikačné zručnosti, ako aj schopnosť rozpoznať a rozvíjať talent u mladých ľudí. Za najcennejšie považujem, že sme si ako účastníci vzdelávania mohli vzájomne odovzdávať skúsenosti z oblasti práce s mládežou. Poznatky a kompetencie, ktoré som získala, obohacujú moju prácu,“ zhodnotila Michaela Tóthová, pracovníčka s mládežou v Centre voľného času v Bytči.

Súčasťou projektu PRAKTIK bolo vytvorenie Tematických centier mládeže v krajských mestách SR (okrem Bratislavy). Tie počas trvania projektu poskytovali poradenstvo o aktuálnych projektoch a grantových programoch pre mladých ľudí, informovali o aktuálnych výzvach v oblasti mládežníckej politiky na úrovni kraja. Zároveň boli aj partnermi pre samosprávu, mládežnícke organizácie a iné inštitúcie pôsobiace v tejto oblasti.

Počas trvania projektu PRAKTIK – Praktické zručnosti cez neformálne vzdelávanie v práci s mládežou bolo zrealizovaných celkom 155 trojfázových vzdelávaní, ktoré absolvovalo 1 269 profesionálnych i dobrovoľných pracovníkov s mládežou a uskutočnilo sa 77 podujatí, do ktorých bolo zapojených 3 252 detí a mladých ľudí. Na realizáciu projektu, ktorý bol spolufinancovaný cez Európsky sociálny fond prostredníctvom Operačného programu Vzdelávanie, bolo určených viac ako 5,2 milióna eur. Projekt realizovala IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

späť na Novinky

PROJEKTPRAKTIK

Primárnymi cieľovými skupinami národného projektu sú:

  • Mládežnícki vedúci (od 18 rokov)
  • Pracovníci s mládežou 
  •   

Sekundárne cieľové skupiny sú:

  • CVČ
  • Inštitúcie formálneho vzdelávania
  • Mládežnícke organizácie
  • Deti a mládež (7 – 24 rokov)
Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov