IUVENTA / Podstránky / projektpraktik / Novinky PROJEKT PRAKTIK / VÝSTUPY NÁRODNÉHO PROJEKTU PRAKTIK

VÝSTUPY NÁRODNÉHO PROJEKTU PRAKTIK

12. 1. 2016

IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže zabezpečovala v období od marca 2013 do októbra 2015 realizáciu Národného projektu PRAKTIK – Praktické zručnosti cez neformálne vzdelávanie v práci s mládežou. Projekt bol zameraný predovšetkým na ďalšie vzdelávanie profesionálnych i dobrovoľných pracovníkov s mládežou, ktorým umožnil rozšíriť svoje kompetencie v oblasti zážitkového učenia a neformálneho vzdelávania. Pracovníci získali skúsenosti najmä v oblasti koučingu, mentoringu, ale aj tímovej spolupráce, zdokonalili sa v motivácii, komunikácii a v bezpečnosti pri zabezpečovaní podujatí pre deti a mládež.

Veríme, že pracovníci s mládežou, či už profesionálni alebo dobrovoľní, budú môcť nadobudnuté vedomosti a zručnosti, ako aj nové inšpirácie naplno využívať pri zabezpečovaní zážitkových voľnočasových aktivít pre deti a mládež v oblasti neformálneho vzdelávania. Ďakujeme všetkým, ktorí boli zapojení do Národného projektu PRAKTIK a podieľali sa na jeho realizácii.

Výstupy projektu a záverečnú správu nájdete TU.

Projekt bol spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu cez Operačný program Vzdelávanie.

späť na Novinky

PROJEKTPRAKTIK

Primárnymi cieľovými skupinami národného projektu sú:

  • Mládežnícki vedúci (od 18 rokov)
  • Pracovníci s mládežou 
  •   

Sekundárne cieľové skupiny sú:

  • CVČ
  • Inštitúcie formálneho vzdelávania
  • Mládežnícke organizácie
  • Deti a mládež (7 – 24 rokov)
Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov