IUVENTA / Podstránky / projektpraktik / O projekte / Ciele a cieľové skupiny

Ciele a cieľové skupiny

CIELE NP PRAKTIK

Cieľ 1

 • zabezpečenie realizácie a šírenia programov pre mládež využitím inovatívnych metód zážitkového učenia

Cieľ 2

 • zvyšovanie kvality a inovovanie obsahu ďalšieho vzdelávania pracovníkov s mládežou a mládežníckych vedúcich (aktívnych v oblasti záujmových činností)

Cieľ 3

 • zvyšovanie a inovovanie kvality a obsahu ďalšieho vzdelávania pracovníkov s mládežou a mládežníckych vedúcich aktívnych v oblastiach záujmových činností s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií mládeže

 

CIEĽOVÉ SKUPINY NP PRAKTIK

1. PRIMÁRNA cieľová skupina (definovaná podľa Zákona 282/2008 Z.z.)

 • Pracovníci s mládežou
 • Mládežnícki vedúci

2. SEKUNDÁRNA cieľová skupina (ostatné osoby zúčastňujúce sa aktivít v ďalšom vzdelávaní)

 • Mládež (najmä 7 – 24 rokov) - účastníci zážitkových programov, ktorí získajú nové zručnosti a kompetencie

 

Kto to je pracovník s mládežou (PsM)?

 • osoba nad 18 rokov, ktorá vykonáva prácu s mládežou na základe pracovno-právneho vzťahu s inštitúciou, ktorá pripravuje a realizuje aktivity pre deti a mládež;
 • PsM pripravuje alebo organizuje podujatia v oblasti práce s mládežou;
  • cieľ programu pre PsM je zameraný na získanie nasledovných zručností:
   • mentoring;
   • koučing;
   • supervízia.

Kto to je Mládežnícky vedúci (MlV)?

 • osoba nad 18 rokov, ktorá vykonáva prácu s mládežou dobrovoľne;
 • riadi a organizuje mládežnícke podujatia a zodpovedá za ich uskutočnenie;
 • nevyžaduje sa predchádzajúca prax;
  • cieľ programu pre MlV je získanie organizačných zručností pre prácu s deťmi a mládežou a pre prípravu aktivít s deťmi a mládežou (krátkodobých aj dlhodobých).


 

PROJEKTPRAKTIK

Primárnymi cieľovými skupinami národného projektu sú:

 • Mládežnícki vedúci (od 18 rokov)
 • Pracovníci s mládežou 
 •   

Sekundárne cieľové skupiny sú:

 • CVČ
 • Inštitúcie formálneho vzdelávania
 • Mládežnícke organizácie
 • Deti a mládež (7 – 24 rokov)
Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov