IUVENTA / Podstránky / projektpraktik / Všetko o školeniach

Všetko o školeniach

Realizácia Národného projektu PRAKTIK (2013 - 2015) bola ukončená k 31. októbru 2015. Národný projekt PRAKTIK znamenal možnosť absolvovať vzdelávanie pracovníkov s mládežou a mládežníckych vedúcich podľa modulov trojfázových vzdelávaní akreditovaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Vzdelávania boli realizované v prioritných témach jednotlivých krajov.

Zmyslom školení bolo naučiť pracovníkov s mládežou a mládežníckych vedúcich ako pripraviť, zrealizovať a vyhodnotiť aktivity pre mládež v regionálnych témach a ako odovzdávať svoje skúsenosti z práce s mládežou novým kolegom.

Počas trvania projektu bolo zrealizovaných celkom 40 vstupných a 37 tematických vzdelávacích programov, ktoré absolvovalo 495 profesionálnych i dobrovoľných pracovníkov s mládežou a uskutočnilo sa 40 krátkodobých a 37 dlhodobých podujatí, do ktorých bolo zapojených 3 252 detí a mladých ľudí.

Na realizáciu projektu, ktorý bol spolufinancovaný cez Európsky sociálny fond prostredníctvom Operačného programu Vzdelávanie, bolo určených viac ako 5,2 milióna eur. Projekt realizovala IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

PROJEKTPRAKTIK

Primárnymi cieľovými skupinami národného projektu sú:

  • Mládežnícki vedúci (od 18 rokov)
  • Pracovníci s mládežou 
  •   

Sekundárne cieľové skupiny sú:

  • CVČ
  • Inštitúcie formálneho vzdelávania
  • Mládežnícke organizácie
  • Deti a mládež (7 – 24 rokov)
Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov