IUVENTA / Podstránky / projektpraktik / Všetko o školeniach / Prečo sa zapojiť?

Prečo sa zapojiť?

Pracovník s mládežou sa naučil, ako odovzdávať svoje know-how. „Ťahal“ tak so sebou mládežníckeho vedúceho, s ktorým pracoval a zabezpečoval tak kontinuitu svojej práce a snahy.

Mládežnícky vedúci sa naučil, ako pracovať so skupinou mladých. Zároveň mal odbornú pomoc a podporu pracovníka s mládežou. Získal nové kompetencie a mohol si ich priamo počas vzdelávania prakticky overiť.

Škola získala spoluprácu na projekte, ktorý dopĺňal formálne vzdelávanie tak, aby boli tieto dva spôsoby v synergickom vzťahu. Zároveň mala možnosť ponúknuť svojim žiakom a študentom zážitkové pobyty Zaži-to!, na ktorých získali nové kompetencie cez zážitkové aktivity.

Centrá voľného času dodali účasťou v  projekte ďalší rozmer už realizovaným voľnočasovým aktivitám – neformálne vzdelávanie v kľúčových kompetenciách. Získali tak okrem iného aj ďalší argument na ich zachovanie a spôsoby na oslovovanie širšej skupiny mládeže.

PROJEKTPRAKTIK

Primárnymi cieľovými skupinami národného projektu sú:

  • Mládežnícki vedúci (od 18 rokov)
  • Pracovníci s mládežou 
  •   

Sekundárne cieľové skupiny sú:

  • CVČ
  • Inštitúcie formálneho vzdelávania
  • Mládežnícke organizácie
  • Deti a mládež (7 – 24 rokov)
Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov