IUVENTA / Podstránky / projektpraktik / Všetko o školeniach / Štruktúra školení

Štruktúra školení

Školenie pracovníkov s mládežou a mládežníckych vedúcich sa skladalo z troch častí:

  • vstupná príprava Štartér (pracovníci s mládežou a mládežnícki vedúci ju absolvovali oddelene),
  • teoreticko-praktická príprava Rabaka a zážitkový tábor Zaži-to (pracovníci s mládežou a mládežnícki vedúci ju absolvovali spoločne)

 Graf vysvetľujúci štruktúru školení v rámci NP PRAKTIK 

 

Štartér, vstupná prvá časť bola oddelená.

Cieľom školenia Štartér pre mládežníckych vedúcich (MlV) bolo porozumieť a aplikovať organizačné zručnosti pri práci s deťmi a mládežou pri organizovaní zážitkových aktivít a podporiť využívanie inovatívnych metód a prístupov v práci s deťmi a mládežou.

Štartér pre pracovníkov s mládežou (PsM) sa orientoval na nadobudnutie a overenie mentorských a koučingových zručností pri práci s deťmi a mládežou, ktoré sú základom pre odovzdávanie skúseností.

Rabaka, druhá časť školenia predstavovala spoločnú teoreticko – praktickú prípravu.

Následne sa skupina účastníkov vzdelávania pod dohľadom odborníkov na vzdelávanie podieľala na príprave a realizácii tábora Zaži-to v rámci regionálnej témy pre cieľovú skupinu deti a mládež (7-24 rokov), na ktorom si prakticky vyskúšali vedomosti a zručnosti získané počas školenia Rabaka.

Úspešným absolventom vzdelávacích aktivít boli vydané osvedčenia o absolvovaní akreditovaného vzdelávania v oblasti špecializovaných činností práce s mládežou (podľa Zákona 282/2008 Z.z.).

PROJEKTPRAKTIK

Primárnymi cieľovými skupinami národného projektu sú:

  • Mládežnícki vedúci (od 18 rokov)
  • Pracovníci s mládežou 
  •   

Sekundárne cieľové skupiny sú:

  • CVČ
  • Inštitúcie formálneho vzdelávania
  • Mládežnícke organizácie
  • Deti a mládež (7 – 24 rokov)
Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov