IUVENTA / Podstránky / projektpraktik / Domov

Novinky NP PRAKTIK

VÝSTUPY NÁRODNÉHO PROJEKTU PRAKTIK

12. 1. 2016

IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže zabezpečovala v období od marca 2013 do októbra 2015 realizáciu Národného projektu PRAKTIK – Praktické zručnosti cez neformálne vzdelávanie v práci s mládežou. Veríme, že pracovníci s mládežou, či už profesionálni alebo dobrovoľní,  ktorí absolvovali vzdelávanie v rámci projektu, budú môcť naplno využívať nadobudnuté vedomosti a zručnosti, ako aj nové inšpirácie pri zabezpečovaní zážitkových voľnočasových aktivitít pre deti a mládež v oblasti neformálneho vzdelávania. Ďakujeme všetkým, ktorí boli zapojení do Národného projektu PRAKTIK a podieľali sa na jeho realizácii. Výstupy projektu nájdete TU.

V TRENČIANSKOM KRAJI SA CEZ PROJEKT PRAKTIK VZDELALO VYŠE 200 PRACOVNÍKOV S MLÁDEŽOU

22. 10. 2015

208 pracovníkov s mládežou a 513 detí a mladých ľudí sa v Trenčianskom kraji zapojilo do Národného projektu PRAKTIK. Ten pomohol profesionálnym a dobrovoľným pracovníkom zdokonaliť sa napríklad v koučingu, komunikácii či v tímovej spolupráci. Deti a mládež si vyskúšali nové metódy zážitkového učenia počas aktivít na dopravných ihriskách či v pobytových táboroch.

V ŽILINSKOM KRAJI SA CEZ PROJEKT PRAKTIK VZDELALO VYŠE 160 PRACOVNÍKOV S MLÁDEŽOU

21. 10. 2015

161 pracovníkov s mládežou a 429 detí a mladých ľudí sa v Žilinskom kraji zapojilo do Národného projektu PRAKTIK. Ten pomohol profesionálnym a dobrovoľným pracovníkom zdokonaliť sa napríklad v koučingu, komunikácii či v tímovej spolupráci. Deti a mládež si vyskúšali nové metódy zážitkového učenia počas aktivít na dopravných ihriskách či v pobytových táboroch.

všetky Novinky

Témy podľa krajov

maa%20png

IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže

je štátna inštitúcia, priamo riadená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Misia organizácie IUVENTA znie:
„Podporujeme mladých ľudí, aby poznali, vedeli a mohli využívať príležitosti pre kvalitnejší život.“

Vízia organizácie IUVENTA znie:
„Byť jedným z kľúčových aktérov podieľajúcim sa na vytváraní
modernej, inkluzívnej a participatívnej mládežníckej politiky
a v zavádzaní nových trendov v práci s mládežou.
„Byť efektívne fungujúcou verejnou inštitúciou s dôrazom na
kvalitu činnosti a odbornosť zamestnancov.“

Viac o IUVENTE

PROJEKTPRAKTIK

Primárnymi cieľovými skupinami národného projektu sú:

  • Mládežnícki vedúci (od 18 rokov)
  • Pracovníci s mládežou 
  •   

Sekundárne cieľové skupiny sú:

  • CVČ
  • Inštitúcie formálneho vzdelávania
  • Mládežnícke organizácie
  • Deti a mládež (7 – 24 rokov)
Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov