NovinkyOlympiády

Súťaž škôl s Geografickou olympiádou

Už 50 rokov hľadáme spolu s mladými geografmi názvy obcí, miest, riek, prúdenie vetrov alebo dĺžku tieňov. Tento rok prišiel čas nájsť na Slovensku školu plnú nadšených geografov. Neváhajte zapojiť svojich žiakov do online školského kola  Geografickej olympiády a ukážte, že práve tá Vaša škola má najväčšie percento súťaženiachtivých milovníkov geografie!

Pri príležitosti 50. ročníka Geografickej olympiády IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže pripravil mini súťaž o školu, ktorá zapojí najväčšie percento žiakov zo všetkých, ktorí spadajú do príslušných kategórií E, F a G. Ide o žiakov 4. až 9. ročníkov základných škôl a 1. až 4. ročníkov osemročných gymnázií.            

Podmienky súťaže:

  •  zapojiť (registrovať) čo najväčšie percento detí z jednej školy,
  • odsúťažiť v čo najvyššom počte.

Následne po ukončení školského kola olympiády IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže vyhodnotí pomocou EduPage najzapojenejšiu školu. Víťazná škola bude určená vzájomným pomerom všetkých žiakov školy, ktorí môžu v príslušných kategóriách súťažiť a žiakov, ktorí sa olympiády naozaj zúčastnili. Škola, ktorá sa umiestni na prvom mieste, získa pre všetkých zapojených žiakov do Geografickej olympiády USB kľúče s veľkosťou 32 GB.

Školské kolo pre kategórie E, F a G sa uskutoční 24. 11. 2021, dovtedy je možné prihlasovať žiakov na online školské kolo.

Prajeme všetkým zapojeným žiakom a školám veľa úspechov a tešíme sa na víťaznú školu!

Súvisiace články
Novinky

Súťažné úlohy a riešenia 2023/2024

1 min. čítania
Upozornenie: Materiály umiestnené na tejto stránke sú určené pre žiakov, pedagógov a iných záujemcov. Ich komerčné využitie a zverejňovanie na ďalších internetových stránkach…
Novinky

Súťažné úlohy a riešenia 2023/2024

1 min. čítania
Upozornenie: Materiály umiestnené na tejto stránke sú určené pre žiakov, pedagógov a iných záujemcov. Ich komerčné využitie a zverejňovanie na ďalších internetových stránkach…
NovinkyPráca s mládežou

ECOSOC YOUTH FORUM 2023

5 min. čítania
Michal Salíni, Mládežnícky delegát SR pri OSN, sa zúčastnil Mládežníckeho fóra – ECOSOC 2023. Z tejto aktivity sme pre vás spísali menší…