NovinkyProgram Erasmus+

TCA a NET – vzdelávacie, kooperačné a networkingové aktivity pre EÚ programy pre mládež Erasmus+ a Európsky zbor solidarity

Činnosti odbornej prípravy a spolupráce (TCA) sú podporné činnosti vykonávané národnými agentúrami (NAs) v rámci programov Erasmus+ s  cieľom zlepšiť kvalitatívne vykonávanie programu a dosiahnuť jeho strategickejší charakter prostredníctvom budovania užších väzieb s príslušnými prvkami rozvoja politiky. (NET) sú nástrojom, ktorý má NA k dispozícii na podporu Európskeho zboru solidarity pri plnení jeho cieľov a priorít. Jeho cieľom je priniesť pridanú hodnotu a zvýšiť kvalitu celkovej implementácie, a tak prispieť k zvýšeniu dopadu na systémovej úrovni. Môžu mať národný alebo medzinárodný charakter. Poďme sa na tieto aktivity pozrieť bližšie: 

Training and Cooperation Activities (TCA)

TCA (Training and Cooperation Activities) alebo činnosti odbornej prípravy a spolupráce je označenie pre širokú škálu medzinárodných i národných aktivít. Patria sem kontaktné semináre, študijné návštevy, tematické workshopy a konferencie či výskumné štúdie. Spoločný cieľom týchto aktivít je prispieť ku kvalitatívnemu rozvoju programu Erasmus+ a budovaniu kapacít účastníkov zo všetkých oblastí vzdelávania.

Kto sa môže zúčastniť?

Účasť na TCA aktivitách je možná pre zástupcov všetkých organizácií a cieľových skupín vo vzťahu k programu Erasmus+.

TCA aktivity sú z veľkej časti zamerané na potenciálnych záujemcov o vstup do programu Erasmus+. Pre nich sú vhodné predovšetkým kontaktné semináre, kde sa účastníci môžu dozvedieť detailné informácie o programe, a predovšetkým nájsť zahraničných partnerov pre projekty medzinárodnej spolupráce.

Časť aktivít je cielená aj na účastníkov, ktorí už vo vzťahu k programu Erasmus+ majú skúsenosti. Týchto účastníkov môžu obohatiť predovšetkým konferencie a workshopy zamerané na témy relevantné pre program Erasmus+.

Každá aktivita TCA je navrhnutá s ohľadom na potreby danej cieľovej skupiny. Preto je pred samotným podaním prihlášky na aktivitu dôležité venovať pozornosť tomu, či je pre vás aktivita vzhľadom na jej zameranie vhodná.

Ako sa prihlásiť?

Na väčšinu aktivít sa možno prihlásiť prostredníctvom portálu SALTO. Pre prihlásenie je nutné si vytvoriť na platforme užívateľský účet (SALTO pre sektor Mládeže) Pri niektorých aktivitách potom prihlasovanie prebieha cez prihlasovací formulár Iuventy / Národnej agentúry programu Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu. Našu aktuálnu ponuku nájdete na webe www.eurodesk.sk v časti Vzdelávacie aktivity – medzinárodné školenianárodné školenia, alebo sledujte náš FB Eurodesk Slovensko.

Networking activities (NET)

Networking activities (NET) je označenie pre širokú škálu medzinárodných i národných aktivít. Patria sem kontaktné semináre, študijné návštevy, tematické workshopy, konferencie a výskumné štúdie. Tieto aktivity sa zameriavajú na rozvoj kompetencií účastníkov a budovanie kapacít organizácií. Spoločným cieľom je kvalitatívny rozvoj projektov v programe Európsky zbor solidarity.

Kto sa môže zúčastniť?

Účastníkmi môžu byť jednotlivci, zástupcovia organizácií (verejné a súkromné, sociálne podniky, mimovládne organizácie), pedagógovia, mentori, pracovníci s mládežou a ďalšie zúčastnené strany pôsobiace v oblastiach Európskeho zboru solidarity alebo jednotlivci a zástupcovia organizácií, ktorí majú záujem do tohto programu vstúpiť.

Každá NET aktivita je navrhnutá s ohľadom na potreby danej cieľovej skupiny. Preto je pred samotným podaním prihlášky na aktivitu dôležité venovať pozornosť tomu, či je pre vás aktivita vzhľadom na jej zameranie vhodná.

Ako sa prihlásiť? Spôsob prihlasovanie je rovnaký, ako pri prihlasovaní na TEC aktivity – prostredníctvom portálu SALTO. Pre prihlásenie je nutné si vytvoriť na platforme užívateľský účet (SALTO pre sektor Mládeže) Pri niektorých aktivitách potom prihlasovanie prebieha cez prihlasovací formulár Iuventy / Národnej agentúry programu Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu. Našu aktuálnu ponuku nájdete na webe www.zborsolidarity.eu v časti Školenia – medzinárodné školenianárodné školenia, alebo sledujte náš FB Eurodesk Slovensko.

Súvisiace články
NovinkyPlaváreň

ROZVRH HODÍN – PLAVÁREŇ PRE VEREJNOSŤ (28.11.2022 – 4.12.2022)

1 min. čítania
Aktuálny rozvrh hodín plavárne pre verejnosť nájdete TU.
NovinkyPráca s mládežou

KLIMATICKÁ KONFERENCIA COP27

3 min. čítania
Minulý týždeň sa Mládežnícky delegát SR pri OSN, Michal Salíni, zúčastnil na klimatickej konferencii COP27 v Šarm-aš-Šajchu v Egypte. Michal spolu s delegáciou prezidentky SR…
NovinkyPlaváreň

ROZVRH HODÍN – PLAVÁREŇ PRE VEREJNOSŤ (21.11.2022 – 27.11.2022)

1 min. čítania
Aktuálny rozvrh plavárne pre verejnosť nájdete TU.