NovinkyOlympiády

Technická olympiáda online? Pre nás v IUVENTA žiadny problém

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže v spolupráci so Slovenskou komisiou Technickej olympiády sa s danou epidemiologickou situáciou rozhodla popasovať a pripravila pre súťažiacich všetky kolá – teda od školského cez okresné, krajské až po vyvrcholenie celoštátnym kolom, ktoré sa uskutočnilo pre súťažné dvojice v kategórii A dňa 5. 5. 2021.

Žiaci súťažili v online teste, v ktorom preukázali nielen teoretické technické vedomosti, ale potrápili sa aj s virtuálnymi praktickými úlohami. Šlo o zostrojenie gravitačnej hračky, ktorú mali zobrazenú spolu s náročným technickým výkresom. Zo zadaných informácií mali riešiť otázky týkajúce sa postupu zostrojenia, použitého materiálu či pochopenia presného fungovania tejto hračky. Po vyhodnotení testov sa prostredníctvom online videokonferencie uskutočnilo slávnostné vyhlásenie výsledkov. Snaha a celoročná príprava na túto súťaž víťazov na prvých troch miestach bola odmenená skvelými cenami, ktoré do súťaže venovala nezisková organizácia EDUCTECH zaoberajúca sa podporou inovatívnych možností v oblasti vzdelávania. Za sponzorstvo vo forme odmien pre účastníkov srdečne ďakujeme.

Na prvom mieste sa umiestnili: Andrišov Boris a Čornej Richard zo Základnej školy T. J. Moussona 4, v Michalovciach, druhé miesto získali Burčo Samuel a Cvoliga Lukáš zo Základnej školy, na Hôrke 30, v Nitre a tretie miesto obsadili Kovč Dominik a Choma Nikolas zo Základnej školy, č. 80, v Bukovciach.     

Výsledky sa súťažiaci dozvedeli počas online videokonferencie, kedy prebehlo slávnostné vyhlásenie výsledkov a zároveň sa tam „stretli“ s autormi úloh, členmi hodnotiacej komisie, s IUVENTOU – organizátorom súťaže a aj sponzorom.

Víťazom srdečne gratulujeme a všetkým súťažiacim prajeme silnú motiváciu do ďalšieho technického štúdia a radosť z praktického „majstrovania“.

Súvisiace články
NovinkyPráca s mládežou

Nový videoprojekt od IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže pomôže mladým ľuďom pripraviť sa na zamestnanie

2 min. čítania
IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže v spolupráci so Zmudri, platformou zameranou na poskytovanie relevantných informácií interaktívnou a zábavnou formou hlavne pre mladých ľudí vytvorili…
NovinkyPráca s mládežou

Žiaci a žiačky budú mať možnosť vyjadrovať sa k pripravovaným zmenám vo vzdelávaní

3 min. čítania
Do tvorby nového štátneho vzdelávacieho programu pre základné školy budú zapojení aj žiaci a žiačky, ktorí sa stretnú v novovzniknutom poradnom orgáne…
Novinky

ROZVRH HODÍN BAZÉN (20.9. - 26.9.2021)

1 min. čítania
Vážení návštevníci,dovoľujeme si vám oznámiť, že na plaváreň organizácie IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže od pondelka 20.9.2021 je možný vstup iba osobám v režime…