Nahrávam Udalosti

« Všetky Udalosti

 • Táto udalosť už prebehla.

Akreditované vzdelávanie ENVIROZÁŽITOK

29 apríla - 29 júna

 • Názov: Akreditované vzdelávanie ENVIROZÁŽITOK
 • Termín: 29.4.2022 – 29.6.2022
 • Termíny a časový rozvrh:
  1. FÁZA –  Envirozážitok – Štartér – 20 hodín/prezenčná forma vzdelávania
  Časový rozvrh:  29.4. – 1.5.2022 (piatok – nedeľa)
  2. FÁZA – Envirozážitok I. – 20 hodín/prezenčná forma vzdelávania
  Časový rozvrh: 16.5. -18.5.2022 (pondelok – streda)
  3. FÁZA – Envirozážitok II. – 20 hodín/prezenčná forma vzdelávania
  Časový rozvrh: 17.5.-19.5.2022 (piatok – nedeľa)
  Prvý termín je záväzný, v ostatným sa lektori vedia prispôsobiť potrebám  a  možnostiam skupiny.  Presný časový harmonogram Vám bude zaslaný po prihlásení. 
  EVALUAČNÁ FÁZA – 8 hodín/prezenčná forma  
  Časový rozvrh: 29.6.2022 (streda)
 • Miesto konania: presné miesto bude upresnené
 • Typ aktivity: akreditované vzdelávanie
 • Stručný popis podujatia: Téma ochrany životného prostredia a environmentalistiky nie je len o poznaní samotnej témy, ale aj o rozvíjaní kľúčových kompetencií ako schopnosť kriticky myslieť, vyjadriť vlastný názor, pracovať v tíme či riešiť konflikty. Environmentálne vzdelávanie pripravuje účastníkov na to, ako čeliť súčasným globálnym výzvam a celosvetovým problémom. Zároveň podporuje praktické využitie získaných poznatkov
  v reálnom živote. 
 • Cieľová skupina: profesionálni pracovníci s mládežou z občianskych združení, mládežníckych organizácií a školských zariadení; dobrovoľní pracovníci s mládežou z občianskych združení, mládežníckych organizácií a školských zariadení; mládežnícki vedúci, vedúci neformálnych skupín, mládežnícki dobrovoľníci; pracovníci s marginalizovanými a znevýhodnenými skupinami mládeže
 • Vek účastníkov: 15 – 65 rokov
 • Kontaktná osoba: Martina Pihuličová, martina.pihulicova@iuventa.sk
 • Počet účastníkov: 18 (organizátor si preto vyhradzuje právo výberu účastníkov podľa motivácie)
 • Prihláška: https://forms.office.com/r/mhGc0mshL3
 • Ďalšie informácie: Vzdelávanie je akreditované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Úspešný absolvent získa osvedčenie o získanej odbornej spôsobilosti s celoštátnou platnosťou podľa zákona 282/2008 Z. z. v znení zákona 131/2002 Z. z. o vysokých školách. Vzdelávanie je BEZPLATNÉ (ubytovanie a strava v hoteli je zdarma, účastník si hradí cestu na vzdelávanie).

Podrobnosti

Začiatok:
29 apríla
Koniec:
29 júna
Udalosť Kategória: