Nahrávam Udalosti

« Všetky Udalosti

 • Táto udalosť už prebehla.

Engage in inclusion

5 novembra - 9 novembra

 • Názov: Engage in inclusion
 • Termín: 5.-9. november 2022
 • Uzávierka prihlášok: 28. september 2022
 • Miesto konania: Slovensko (lokalita bude upresnená)
 • Typ aktivity: seminár
 • Krátka charakteristika: Hlavným cieľom semináru je budovanie kompetencií pracovníkov s mládežou, ktorí majú záujem podporiť inkluzívne aktivity v rámci ich práce s mladými ľuďmi. Jedným z cieľov je poskytnúť konkrétne a praktické nástroje na zapájanie účastníkov so znevýhodnením do projektov. Organizátori predstavia sprievodcu pre realizáciu inkluzívnych projektov ako nástroj na podporu organizácií, ktoré majú záujem pracovať s mladými ľuďmi so znevýhodnením, no nemajú s takouto prácou predošlé skúsenosti. Aktivita účastníkom ukáže, na čo treba pri takýchto projektoch myslieť s ohľadom na individuálne potreby účastníkov a rôzne fázy projektov.
 • Ciele aktivity: posilniť kompetencie pracovníkov s mládežou pre zapájanie mladých ľudí so znevýhodnením do európskych projektov mobilít; predstaviť účastníkom uchopiteľný prístup plánovania a implementácie inkluzívnych projektov mobilít; poskytnúť konkrétne a praktické nástroje na zapájanie mladých účastníkov so znevýhodnením; zistiť, na aké veci treba myslieť pri plánovaní inkluzívneho projektu mobility; poskytnúť rady pre bezpečné zapojenie mladých ľudí so znevýhodneniami do projektov mobilít; zistiť ako prekonávať prekážky; inšpirovať sa navzájom, vymieňať si príklady dobrej praxe pri organizovaní a implementácií inkluzívnych projektov mobilít
 • Pracovný jazyk: anglický jazyk
 • Cieľová skupina: pracovníci s mládežou; mladí lídri; manažéri mládežníckych projektov
 • Počet účastníkov: 5 účastníkov zo SR 
 • Náklady spojené s účasťou na školení: Ubytovanie a strava sú hradené z prostriedkov programu Erasmus+. 90 % cestovných nákladov hradí účastníkovi slovenská Národná agentúra a 10 % si hradí účastník sám alebo hradí minimálne 20 EUR v prípade, že sa jedná o menšiu sumu.
 • Kontaktná osoba: Mgr. Matúš Zibala, t.č.: (+421-2) 59 29 63 13,  matus.zibala@iuventa.sk
 • Prihláška: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/engage-in-inclusion.10425/
 • Iné dokumenty/odkazy: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/engage-in-inclusion.10425/

Podrobnosti

Začiatok:
5 novembra
Koniec:
9 novembra
Udalosť Kategória: