Nahrávam Udalosti

« Všetky Udalosti

 • Táto udalosť už prebehla.

Go for Change! – Creating knowledge-based strategies through participatory action research and follow-up

4 apríla - 16 júna

 • Názov: Go for Change! – Creating knowledge-based strategies through participatory action research and follow-up
 • Termín: 4. apríl – 16. jún 2022
 • Uzávierka prihlášok: 10. február 2022
 • Miesto konania: Luxemburg, Luxembursko
 • Typ aktivity: školenie
 • Krátka charakteristika: Toto modulárne školenie je určené na podporu miestnych pracovníkov s mládežou pri zlepšovaní kvality miestnej práce s mládežou pomocou nástrojov participatívneho akčného výskumu a vytvárania silných lokálnych stratégií v súlade s existujúcimi európskymi postupmi a politikami. Účastníci sa bližšie oboznámia s Európskou Chartou pre prácu s mládežou.
 • Ciele aktivity: prehĺbenie vedomostí účastníkov o obsahu charty a motivácia k tomu, aby si tieto poznatky odniesli domov a šírili ich ďalej v rámci svojej organizácie a v prípade potreby generovali zmeny na zlepšenie kvality práce s mládežou; zavádzanie nástrojov a osvedčených postupov súvisiacich s participatívnym akčným výskumom a následnými aktivitami, ktoré sú prispôsobené a inšpiratívne pre lokálne oblasti; ponuka (rovesníckeho) vzdelávania v rámci projektu Europe Goes Local o rozvoji kvality v práci s mládežou na komunálnej úrovni; podpora internacionalizácie miestnej práce s mládežou prostredníctvom ukazovania prepojení na európske iniciatívy a programy, ako aj na Európsku agendu práce s mládežou a Bonnský proces
 • Pracovný jazyk: Anglický jazyk
 • Cieľová skupina: Pracovníci s mládežou; mladí lídri; manažéri mládežníckych projektov; tvorcovia mládežníckych politík; predstavitelia samospráv či iných vládnych a mimovládnych organizácií pracujúci v oblasti práce s mládežou, ktorí sú zodpovední za rozvoj lokálnej práce s mládežou
 • Počet účastníkov: 5 účastníkov zo SR 
 • Náklady spojené s účasťou na školení: Ubytovanie a strava sú hradené z prostriedkov programu Erasmus+. 90 % cestovných nákladov hradí účastníkovi slovenská Národná agentúra a 10 % si hradí účastník sám alebo hradí minimálne 20 EUR v prípade, že sa jedná o menšiu sumu. Odporúčame, aby si účastník zabezpečil aj cestovné poistenie počas doby trvania podujatia.
 • Kontaktná osoba: Mgr. Natália Nemcová, t.č.: (+421-2) 59 29 62 79,  natalia.nemcova@iuventa.sk
 • Prihláška: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/go-for-change-creating-knowledge-based-strategies-through-participatory-action-research-and-follow-up.9882/
 • Iné dokumenty/ odkazy: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/go-for-change-creating-knowledge-based-strategies-through-participatory-action-research-and-follow-up.9882/

Podrobnosti

Začiatok:
4 apríla
Koniec:
16 júna
Udalosť Kategória: