Nahrávam Udalosti

« Všetky Udalosti

  • Táto udalosť už prebehla.

Multikulturalizmus – utopická ideológia, strašiak alebo optimálny model spolužitia?

2 júna @ 16:00 - 18:00

  • Názov: Multikulturalizmus – utopická ideológia, strašiak alebo optimálny model spolužitia?
  • Termín: 2.6.2022 
  • Trvanie: 16:00 h. – 18:00 h.
  • Miesto konania: online, Zoom
  • Typ aktivity: webinár
  • Stručný popis podujatia: Globálne mediálne a informačné prepojenie súčasného sveta v reálnom čase na všetkých miestach, spolu s masovými pohybmi ľudských spoločenstiev naprieč zemeguľou stupňujúcimi sa v posledných desaťročiach, sú dôvodom doteraz nevídaného premiešavania ľudstva. Jednotlivci, skupiny aj celé spoločenstvá sa dočasne, alebo aj navždy, fyzicky aj mentálne ocitajú zoči voči iným jednotlivcom, skupinám a spoločenstvám. Dochádza k stretu s podobnými, alebo takmer rovnakými, ale aj s odlišnými, alebo až opačnými kultúrami. Výsledkom je nielen usmievavá multikultúrna spoločnosť, kde rasovo, etnicky, nábožensky, kultúrne, sociálne, ekonomicky, rodovo, sexuálnou orientáciou a všakovako inak odlišní ľudia koexistujú spolu ruka v ruke v navzájom sa obohacujúcom spolužití. Výsledkom je aj uzatvorenosť, xenofóbia, rasizmus, homofóbia, sociálna exklúzia, ostrakizácia, getoizácia, kriminalita, sociálne nepokoje, ekonomický úpadok, nechcená a neočakávaná spoločenská a kultúrna zmena. Ako sa postaviť k aktuálnym výzvam súčasnej spoločnosti a prebiehajúcim zmenám, pred ktorými nie je vždy možné strkať hlavu do piesku? Lebo inakosť je dnes na prahu dverí nielen zvonka, ale už aj zvnútra.
  • Cieľová skupina: žiaci ZŠ, študenti SŠ, VŠ; mladí vedúci; mládežnícki vedúci/dobrovoľníci; aktéri práce s mládežou; verejnosť
  • Kontaktná osoba: Marcel Mudrák, marcel.mudrak@iuventa.sk
  • Prihláška: https://forms.office.com/r/rA5bHpjxJD

Podrobnosti

Dátum:
2 júna
Čas:
16:00 - 18:00
Udalosť Kategória: