Nahrávam Udalosti

« Všetky Udalosti

 • Táto udalosť už prebehla.

Youth Voice through a European digital radio

13 októbra - 16 októbra

 • Názov: Youth Voice through a European digital radio
 • Miesto: Taliansko
 • Termín: 13.-16. október 2021
 • Uzávierka prihlášok: 10.9.2021
 • Typ aktivity: aktivita na budovanie partnerstiev
 • krátka charakteristika: táto dlhodobá aktivita sa skladá z dvoch fáz: školenia, ktoré už prebehlo, a aktivity na budovanie partnerstiev, ktorá sa uskutoční v októbri. Národné agentúry Talianska, Chorvátska, Estónska, Portugalska, Slovinska a Španielska reagujú na potreby mladých ľudí vyjadrovať svoje názory pomocou digitálnych nástrojov, ktoré získavajú v rámci ľudských interakcií čoraz väčší priestor. Národné agentúry si dali za cieľ dať mladým ľuďom hlas, podporiť ich pocit spolupatričnosti, a poskytnúť im priestor na osobnostný a kultúrny rozvoj. Vytvárajú európsku sieť digitálneho rádia. Hlavným nástrojom, pomocou ktorého sa snažíme dosiahnuť stanovené ciele sú stretnutia zamerané na učenie sa medzi rovesníkmi na témy digitálnej práce s mládežou a komunikáciu
 • Ciele: vytvoriť priestor na zdieľanie, spoluprácu a rozvoj nových nápadov, či prístupov ku participácii, podporovať tvorbu partnerstiev s cieľom tvorby projektov v rámci programov Erasmus+ a EZS, vytvárať akčné plány pre konkrétne projekty/aktivity s cieľom implementovať európsku sieť digitálnych rádií, poskytnúť priestor a nástroje na tvorbu digitálnych rádií v rámci európskej siete, zdieľať príležitosti a informácie o existujúcich sieťach kontaktov, pracovať ako ambasádori a reportéri európskych hodnoť, ako napr. Europeers a pozitívne vzory, vytvoriť „prostredie participácie“, kde budú môcť byť zdieľané princípy, hodnoty a vzájomné porozumenie participácie mladých ľudí
 • Pracovný jazyk: anglický jazyk
 • Cieľová skupina: pracovníci s mládežou, školitelia; mladí lídri, mentori dobrovoľníkov, mládežnícki kouči
 • Počet účastníkov: 2 účastníci zo SR
 • Náklady spojené s účasťou na školení: ubytovanie a strava sú hradené z prostriedkov programu Erasmus+. 90 % cestovných nákladov hradí účastníkovi slovenská Národná agentúra a 10 % si hradí účastník sám alebo hradí minimálne 20 EUR v prípade, že sa jedná o menšiu sumu. Odporúčame, aby si účastník zabezpečil aj cestovné poistenie počas doby trvania podujatia
 • Kontaktná osoba: Mgr. Natália Nemcová, tel.: (+421-2) 59 29 62 79, m.t.: (+421-917) 71 88 07, e-mail: natalia.nemcova@iuventa.sk   
 • Prihláška: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/youth-voice-through-a-european-digital-radio.9479/
 • Iné odkazy/dokumenty: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/youth-voice-through-a-european-digital-radio.9479/

Podrobnosti

Začiatok:
13 októbra
Koniec:
16 októbra
Udalosť Kategória: