Výzva na predloženie cenovej ponuky

8. 8. 2016

Predmet: Komplexné služby pozostávajúce z poskytnutia ubytovacích služieb, stravovacích služieb a prenájmu konferenčných priestorov pre realizáciu päťdňovej vzdelávacej aktivity MId term evaluation training VII v ramci programu ERASMUS +

Druh postupu: verejná súťaž
Druh zákazky: služby


Výzva na predloženie cenovej ponuky

3. 8. 2016

Predmet: Komplexné služby pozostávajúce z poskytnutia ubytovacích služieb, stravovacích služieb a prenájmu konferenčných priestorov pre realizáciu päťdňovej vzdelávacej aktivity On arrival training VIII v ramci programu ERASMUS +

Druh postupu: verejná súťaž
Druh zákazky: služby