Novinkyprogram Erasmus+

Výsledky výberových procesov projektových žiadostí predložených k prvému predkladaciemu termínu výzvy 2021

Na základe odporúčania výberových komisií programov EÚ Erasmus+ pre oblasť mládeže a Európsky zbor solidarity zverejňujeme výsledky výberových procesov projektových žiadostí predložených k prvému predkladaciemu termínu výzvy 2021.

Výsledky zo zasadnutí výberovej komisie Erasmus+

Výsledky zo zasadnutí výberovej komisie Európsky zbor solidarity

O výške grantov žiadostí v rámci KA151- Akreditácie v oblasti mládeže (Erasmus+) a žiadosti o grant v rámci ESC51- Značka kvality (Európsky zbor solidarity) budú žiadatelia kontaktovaní priamo Národnou agentúrou.

Všetkým úspešným žiadateľom gratulujeme a želáme úspešnú realizáciu projektu.

V prípade akejkoľvek konzultácie Vášho projektového zámeru neváhajte kontaktovať Národnú agentúru Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu.

Súvisiace články
NovinkyPráca s mládežou

Nový videoprojekt od IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže pomôže mladým ľuďom pripraviť sa na zamestnanie

2 min. čítania
IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže v spolupráci so Zmudri, platformou zameranou na poskytovanie relevantných informácií interaktívnou a zábavnou formou hlavne pre mladých ľudí vytvorili…
NovinkyPráca s mládežou

Žiaci a žiačky budú mať možnosť vyjadrovať sa k pripravovaným zmenám vo vzdelávaní

3 min. čítania
Do tvorby nového štátneho vzdelávacieho programu pre základné školy budú zapojení aj žiaci a žiačky, ktorí sa stretnú v novovzniknutom poradnom orgáne…
Novinky

ROZVRH HODÍN BAZÉN (20.9. - 26.9.2021)

1 min. čítania
Vážení návštevníci,dovoľujeme si vám oznámiť, že na plaváreň organizácie IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže od pondelka 20.9.2021 je možný vstup iba osobám v režime…