Práca s mládežou mimo školy už nepredstavuje len detailné organizovanie a vyplnenie voľného času mládeže aktivitami, ktoré pre nich pripravili „dospelí“ vedúci. Je to predovšetkým poskytnutie priestoru pre samotných mladých ľudí podieľať sa na príprave a realizácií rôznych programov aktívneho spôsobu trávenia voľného času.

V rámci práce s mládežou sa IUVENTA podieľa na školeniach zameraných na tvorbu výchovných programov, projektového manažmentu v oblasti práce s mládežou a na dlhodobej podpore neformálneho vzdelávania v oblasti práce so znevýhodnenou mládežou.