NovinkyProgram Erasmus+

„Zapoj sa do inklúzie“ je názov príručky, ktorú prináša IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže

Príručka, ktorú preložila a vydala IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže je vhodným nástrojom pre organizácie a pracovníkov s mládežou, ktorí implementujú európske projekty a majú len malé, alebo žiadne skúsenosti s plánovaním inkluzívnych projektov pre mládež so zdravotným znevýhodnením. Dotýka sa kľúčových aspektov inkluzívnych mládežníckych projektov a namiesto poukazovania na problémy rovno ponúka riešenia. Cieľom je podporiť pracovníkov s mládežou, rozvíjať a upevňovať ich zručnosti v oblasti inkluzívnej práce s mládežou, ktorá by mala brať ohľad na rozmanitosť a poskytnúť im znalosti potrebné pri práci s mladými ľuďmi so zdravotným znevýhodnením alebo zhoršeným zdravotným stavom.

Príručka ponúka stručný prehľad praktických rád na prípravu, implementáciu a následné kroky pri krátkodobých inkluzívnych aktivitách v programoch Erasmus+ pre oblasť mládeže a Európsky zbor solidarity. Zameriava sa hlavne na Mládežnícke výmeny a Aktivity participácie mládeže v rámci programu Erasmus+ a na Dobrovoľnícke témy v rámci programu Európsky zbor solidarity. Všetky tieto rady sú aplikovateľné a využiteľné v prispôsobenej podobe aj pri krátkodobých i dlhodobých dobrovoľníckych projektoch a iných inkluzívnych mládežníckych aktivitách na miestnej, regionálnej, národnej i medzinárodnej úrovni.

Príručka o európskych projektoch zameraných na inklúziu mládeže so zdravotným znevýhodnením bola vytvorená v mene odboru Zdravie a rozmanitosť v rámci Strategického partnerstva pre inklúziu (Health and Diverse abilities strand of the Strategic Partnereship for Inclusion), čo je viacročná strategická spolupráca medzi 17 národnými agentúrami pre Európske programy Erasmus+ pre oblasť mládeže a Európsky zbor solidarity, ktorú koordinuje Podporné centrum SALTO pre inklúziu a rozmanitosť (SALTO Inclusion & Diversity Resource Centre).

Príručku „Zapoj sa do inklúzie“ si môžete stiahnuť TU. V tlačenej podobe sa k svojmu publiku dostane predovšetkým na vzdelávacích podujatiach IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže a Národnej agentúry programu Erasmus+ pre mládež a šport. Aktuálne ponuky vzdelávania, i tie, ktoré sú zamerané na podporu inkluzívnej práce s mládežou sú zverejnené na internetovej stránke a sociálnych sieťach IUVENTY.

Publikácia Zapoj sa do inklúzie

Inklúzia a rozmanitosť v rámci programov Erasmus+ a Európsky zbor solidarity

Inklúzia bola jednou z priorít už v predchádzajúcej generácii európskych mládežníckych programov. Nové programy EÚ Erasmus+ a Európsky zbor solidarity pre obdobie 2021-2027 sú ešte inkluzívnejšie. Finančná podpora vyhradená na inklúziu, nové formáty, zjednodušené procesy podávania žiadostí, či školenia a možnosti sieťovania pre organizácie a pracovníkov s mládežou zvyšujú prístupnosť programov pre miestne organizácie, aj pre významné množstvo mladých ľudí, ktorí v porovnaní s rovesníkmi čelia väčšiemu množstvu prekážok, ak sa chcú zapojiť do medzinárodného projektu.

Možnosti a príležitosti zapojenia sa do programov EÚ Erasmus+ a Európsky zbor solidarity nájdete na webe www.iuventa.sk

Súvisiace články
NovinkyPlaváreň

ROZVRH HODÍN – PLAVÁREŇ PRE VEREJNOSŤ (28.11.2022 – 4.12.2022)

1 min. čítania
Aktuálny rozvrh hodín plavárne pre verejnosť nájdete TU.
NovinkyPráca s mládežou

KLIMATICKÁ KONFERENCIA COP27

3 min. čítania
Minulý týždeň sa Mládežnícky delegát SR pri OSN, Michal Salíni, zúčastnil na klimatickej konferencii COP27 v Šarm-aš-Šajchu v Egypte. Michal spolu s delegáciou prezidentky SR…
NovinkyPlaváreň

ROZVRH HODÍN – PLAVÁREŇ PRE VEREJNOSŤ (21.11.2022 – 27.11.2022)

1 min. čítania
Aktuálny rozvrh plavárne pre verejnosť nájdete TU.