Rok 2021

V rámci Programov pre mládež na roky 2014 – 2021 zverejňujeme nasledovné Záverečné protokoly:

Rok 2020

V rámci Programov pre mládež na roky 2014 – 2020 zverejňujeme nasledovné Záverečné protokoly:

Rok 2018

V rámci Programov pre mládež na roky 2014 – 2020 zverejňujeme nasledovné Záverečné protokoly: 

Rok 2017

V rámci Programov pre mládež na roky 2014 – 2020 zverejňujeme nasledovné Záverečné protokoly:

 Rok 2016

V rámci Programov pre mládež na roky 2014 – 2020 zverejňujeme nasledovné Záverečné protokoly:


Rok 2015

V rámci Programov pre mládež na roky 2014 – 2020 zverejňujeme nasledovné Záverečné protokoly: 


Rok 2014

V rámci Programov pre mládež na roky 2014 – 2020 zverejňujeme nasledovné Záverečné protokoly:Hodnotiace správy