NovinkyPráca s mládežou

Žiaci a žiačky budú mať možnosť vyjadrovať sa k pripravovaným zmenám vo vzdelávaní

Do tvorby nového štátneho vzdelávacieho programu pre základné školy budú zapojení aj žiaci a žiačky, ktorí sa stretnú v novovzniknutom poradnom orgáne Štátneho pedagogického ústavu (ŠPÚ) a IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže. Prihlášku do Žiackeho poradného výboru zaslalo viac ako 250 mladých ľudí zo základných a stredných škôl. Komisia v záverečnom kole vybrala 16 žiakov a žiačok, ktorí budú rovnomerne zastupovať všetky kraje Slovenska, základné aj stredné školy.

Žiacky poradný výbor

„Pri príprave zmien vo vzdelávaní chceme posilniť aktívnu úlohu detí a mladých ľudí. Vytvárame preto stálu platformu – Žiacky poradný výbor, v rámci ktorej budeme mať možnosť naše zámery konzultovať s mladými ľuďmi, vypočuť si a zohľadniť ich názory a potreby. Teší ma veľký záujem z ich strany a verím, že sa nám podarilo vybrať členov a členky, ktoré budú reprezentovať nielen mladých ľudí z rôznych druhov a typov škôl, z rôznych krajov Slovenska, ale aj rôzne menšinové skupiny,” hovorí riaditeľka Štátneho pedagogického ústavu (ŠPÚ) Miroslava Hapalová.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR poverilo ŠPÚ tvorbou nového štátneho vzdelávacieho programu pre základné školy a prípravou ďalších zmien vo vzdelávaní, ktoré sú ukotvené v Pláne obnovy a odolnosti. ŠPÚ sa zaviazal pri procese tvorby zmien dodržiavať princípy participatívnosti a transparentnosti, z ktorých vychádza aj vznik ŽPV.

Priestor na zlepšovanie školského systému na Slovensku vnímajú mladí ľudia veľmi intenzívne. Alexa, ktorá sa prihlásila do Žiackeho poradného výboru hovorí: „Hoci som občas našla odpovede, ako môžem veci zlepšovať, vedela som ich aplikovať zväčša len vo svojej škole. Som vďačná ľuďom, ktorí vytvorili Žiacky poradný výbor. Verím, že ak sa spoja zanietení ľudia, nastane zmena, po ktorej túžime.“

Výberové konanie do ŽPV prebiehalo počas prázdnin v kombinovanej forme osobne aj online. „S výberovým konaním sme spojili techniky, ktoré používame pri neformálnom vzdelávaní. Všímali sme si, ako vedia mladí ľudia pracovať v tíme, komunikovať s ostatnými, formulovať svoje názory. Využili sme aktivity zamerané na otestovanie kreativity, komunikácie, prezentačných zručností,“ približuje proces riaditeľ IUVENTY Peter Lenčo.

Na celoslovenskom kole sa stretlo  35 žiakov a žiačok zo základných a stredných škôl z celkového počtu 256 mladých ľudí, ktorí prejavili záujem o pôsobenie v poradnom výbore. Ako súčasť výberového konania mladí ľudia prezentovali nielen problémy, ktoré ich vo vzdelávaní najviac trápia, ale prichádzali aj s konkrétnymi návrhmi na ich riešenie. Jedným z príkladov je posilnenie environmentálneho a klimatického vzdelávania, či väčší dôraz na finančnú gramotnosť a rozvoj kritického myslenia vo vzdelávaní.  

Komisia, v ktorej boli zástupcovia Štátneho pedagogického ústavu, IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže aj Rady mládeže Slovenska, rozhodli o výbere finálnom výbere 16 žiakov a žiačok z celého Slovenska. V Žiackom poradnom výbore bude každý kraj reprezentovať jedna dvojica, z toho žiakov a žiačky základných škôl bude zastupovať 6 členov, názory a potreby stredoškolákov bude hájiť 10 mladých ľudí. Svoju funkciu budú zastávať na obdobie dvoch rokov. Prácu ŽPV bude koordinovať Milan Polešenský. Pomáhať mu pri tom bude Šimon Babjak, ktorý je súčasne aj mládežníckym delegátom SR pri OSN.

Abecedný zoznam členov Žiackeho poradného výboru: Adela Ferenčíková, Alexa Čipáková, Alexandra Špaková, Branislav Balušinský, Bronislava Koristeková, Daniel Kurák, Lucia Komorníková, Mária Imrichová, Martin Regenda, Matúš Hlocký, Nikolas Blahušiak, Oliver Kohuth, Richard Miroslav Piterka, Roman Galo, Tatiana Bollová, Tímea Kubicová.

Prvé stretnutie členov a členiek Žiackeho poradného výboru sa bude konať v prvej polovici októbra 2021.

Súvisiace články
NovinkyOlympiády

Technická olympiáda - Školské kolo

1 min. čítania
Olympiády sa rozbiehajú naplno a zapájajú sa do nich mnohé ďalšie školy Do školského kola Technickej olympiády sa zapojilo o 36% škôl viac ako…
NovinkyPráca s mládežou

Mladí pre mladých v Stanici Zárečie - Na Stanici a v Synagóge klíči niečo nové a svieže

3 min. čítania
Stanica Zárečie je pôvodná budova starej, no stále funkčnej železničnej zastávky Žilina – Záriečie v obkolesení žilinského Rondla. Stanicu prevádzkuje občianske združenie…
Novinky

ROZVRH HODÍN VEREJNOSŤ - BAZÉN od 11.10. - 17.10.2021

1 min. čítania
Vážení návštevníci,dovoľujeme si vám oznámiť, že na plaváreň organizácie IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže od pondelka 20.9.2021 je možný vstup iba osobám v režime…