NovinkyProgram Erasmus+

Značka kvality v programe EÚ Európsky zbor solidarity

Značka kvality je proces, ktorý potvrdzuje, že organizácia je schopná a ochotná vykonávať vysoko kvalitné solidárne aktivity pre mladých ľudí v súlade s princípmi, cieľmi a štandardami kvality Európskeho zboru solidarity (rovnosť príležitostí, nediskriminácia, zamedzenie náhrady pracovného miesta, vyvarovanie sa škodlivým činnostiam, poskytovanie vysoko kvalitných, ľahko prístupných a inkluzívnych aktivít, zabezpečenie primeraného školenia, pracovného a dobrovoľníckeho zázemia, žiadny zisk).

Značka kvality je vstupenkou organizácie do programu Európsky zbor solidarity. Značka kvality je podmienkou pre účasť, pokiaľ ide o dobrovoľnícke aktivity. V novom programe EZS sa už nepodávajú typické projektové žiadosti, ale len finančné žiadosti o grant, ktoré budú individuálne posudzované Národnou agentúrou. Žiadosti o Značku kvality sa môžu predkladať priebežne (t. j. kedykoľvek) počas celého programového obdobia. Žiadateľ by však mal brať do úvahy predkladacie termíny na finančné podporu.

Ako to funguje?

V závislosti od typu činnosti v oblasti solidarity, do ktorej sa chce organizácia zapojiť, a od jej role, existujú rozličné požiadavky na získanie Značky kvality. Organizácia môže požiadať o rolu podpornej a/alebo hosťujúcej organizácie a/alebo vedúcej organizácie pre dobrovoľnícke aktivity.

Organizácia môže požiadať o rôzne rozsahy pôsobnosti a role Značky kvality, a to podľa akcií, do ktorých sa chce zapojiť, alebo môže požiadať aj o kombináciu viacerých Značiek kvality:

 • Značka kvality pre dobrovoľnícke aktivity  v oblasti solidarity – podporná a/alebo hosťujúca rola
 • Značka kvality pre dobrovoľnícke aktivity v oblasti humanitárnej pomoci

Žiadosti o Značku kvality je možné podávať TU.

Typy organizácií

Hostiteľská organizácia

 • hlavná úloha je poskytnúť účastníkom zmysluplné a plnohodnotné aktivity,
 • facilitovanie vzdelávacieho procesu,
 • zabezpečenie mentora/supervízora,
 • pravidelné vyplácanie finančnej podpory pre dobrovoľníkov,
 • zabezpečenie účasti dobrovoľníkov na TEC školeniach (on-arrival, mid-term),
 • zapojenie dobrovoľníkov do života a aktivít miestnej komunity,
 • dodržiavanie pravidiel a včasná komunikácia s národnou agentúrou v prípade výnimočných okolností, zmien a/alebo problémov.

Podporná organizácia

 • adekvátna príprava dobrovoľníkov na aktivity a predstavenie programu EZS, poskytnutie predodchodového školenia a poskytnutie a podpora pri GOT (general online training),
 • podpora účastníkov počas výkonu aktivít,
 • podpora a pomoc dobrovoľníkom po návrate z aktivít,
 • komunikácia a spolupráca s hostiteľskou organizáciou, pomoc pri výbere dobrovoľníka.

Vedúca organizácia

 • môže byť aj podporná alebo hostiteľská,
 • je to organizácia, ktorá si podáva žiadosť o rozpočet a bude projekt spravovať finančne,
 • taktiež funguje ako hlavný koordinátor a mala by sa starať o promptnú komunikáciu s NA, taktiež by mala podporovať svoje partnerské organizácie,
 • hodnotenie vedúcej organizácie bude podliehať ďalším kritériám.

Organizácie môžu hosťovať  dobrovoľníkov na rôznych miestach. Tieto miesta musia byť zverejnené v žiadosti o Značku kvality. Pokiaľ ide o úlohy, ktoré sa majú vykonávať, musia byť taktiež vymedzené aj aktivity, do ktorých budú dobrovoľníci zapojení.

Žiadosti o Značku kvality sa budú posudzovať na základe kvality žiadosti a na základe 3 kritérií (relevancia, kvalita opatrení, organizačná kapacita) pre partnerské organizácie, v prípade vedúcich organizácií aj na základe ďalších dvoch kritérií (strategický prístup, projektový manažment a koordinácia). Kritériá sú uvedené v sprievodcovi programom. Žiadosti budú posudzované taktiež na základe skúseností národnej agentúry a historických dát s predchádzajúcich programových období.

Značka kvality sa udeľuje na celé trvanie programového obdobia (2021 – 2027) a ostáva v platnosti až do konca poslednej finančnej žiadosti, do ktorej je organizácia zapojená a ktorá sa realizuje prostredníctvom grantu v rámci súčasného programového obdobia.

V záujme uľahčenia vyhľadávania partnerov sa profily všetkých organizácií so Značkou kvality zverejnia v databáze organizácií, ktorým bola udelená Značka kvality. Okrem toho, organizácie hneď po udelení Značky kvality získajú prístup na portál Európskeho zboru solidarity, na ktorom môžu propagovať aktivity, pre ktoré hľadajú účastníkov. Organizácie musia na vyhľadávanie účastníkov využívať databázu portálu Európskeho zboru solidarity.

Mapa organizácií držiacich Značku kvality

Mapa organizácií vznikla ako iniciatíva Národnej agentúry na lepšie zviditeľnenie aktivít organizácií, ktoré pracujú s témou dobrovoľníctva v rámci Európskeho zboru solidarity. Na mape môžete vidieť všetky organizácie, ktoré momentálne majú Značku kvality. Pri každej organizácii viete nájsť krátky popis ich činnosti a kontakt v prípade, že by ste mali záujem o viac informácií. V prípade, že vaša organizácia má záujem získať značku kvality, informácie môžete nájsť na tejto stránke.

Ďalšie informácie

Ďalšie informácie nájdete na našej stránke www.zborsolidarity.eu alebo v Sprievodcovi programom Európskeho zboru solidarity. V prípade otázok sa neváhajte obrátiť na zamestnancov Národnej agentúry programu Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu.

Súvisiace články
NovinkyPlaváreň

ROZVRH HODÍN – PLAVÁREŇ PRE VEREJNOSŤ (28.11.2022 – 4.12.2022)

1 min. čítania
Aktuálny rozvrh hodín plavárne pre verejnosť nájdete TU.
NovinkyPráca s mládežou

KLIMATICKÁ KONFERENCIA COP27

3 min. čítania
Minulý týždeň sa Mládežnícky delegát SR pri OSN, Michal Salíni, zúčastnil na klimatickej konferencii COP27 v Šarm-aš-Šajchu v Egypte. Michal spolu s delegáciou prezidentky SR…
NovinkyPlaváreň

ROZVRH HODÍN – PLAVÁREŇ PRE VEREJNOSŤ (21.11.2022 – 27.11.2022)

1 min. čítania
Aktuálny rozvrh plavárne pre verejnosť nájdete TU.