NovinkyOlympiády

Celoštátne kolo Matematickej olympiády s prívlastkom rekordné: Víťazka s plným počtom bodov!

Celoštátne kolo 71. ročníka Matematickej olympiády (ďalej „CK MO“) sa po dvojročnej prestávke konečne konalo prezenčnou formou, a to na pôde Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže spolu so Slovenskou komisiou Matematickej olympiády pozvali koncom marca (20. 3. – 23. 3. 2022) do Košíc 42 najšikovanejších matematikárov z celého Slovenska, ktorí si overili svoje matematické schopnosti v kategórií A, určenej pre žiakov 3. a 4. ročníka stredných škôl a  septimy, oktávy osemročných gymnázií.

Prvý deň riešili žiaci 3 úlohy a absolvovali zaujímavý sprievodný program, ktorým bola zvuková prehliadka orgánu v Dóme sv. Alžbety. Podľa slov predsedu SK MO pána profesora Krajčiho prehliadky orgánu zabezpečili tí najpovolanejší –  dvaja organisti Ondrej Hutník a Viliam Gurbaľ. Hneď po zvukovej prehliadke sa slova ujal známy “profesionálny Košičan” Milan Kolcun, ktorý pri potulkách mestom dokázal o Košiciach rozprávať so šarmom a vtipom sebe vlastným. Druhý deň riešili žiaci opäť 3 úlohy a po výdatnom obede navštívili Zoologickú záhradu v Košiciach, pričom si za krásneho slnečného počasia užili aj jazdu na povestnej bobovej dráhe. Podľa slov súťažiaceho Mateja Vaskyho bola atmosféra CK MO vynikajúca: „Som rád, že som konečne mohol zažiť prezenčné celoštátko. Oceňujem tiež voľbu sprievodného programu a aj ako Košičan som zažil a naučil sa o Košiciach niečo nové.“

 Porota a koordinátori poroty to na tohtoročnom CK MO naozaj nemali ľahké. Po hodinách opravovania žiackych riešení sa zhodli na určení hranice „úspešného riešiteľa“, ktorú zdolalo dokopy 21 žiakov. V zlatom pásme sa umiestnili 3 žiaci, v striebornom 8 žiaci a v bronzovom pásme sa umiestnilo 10 žiakov.

Slávnostné vyhodnotenie prebehlo v krásnej Historickej aule UPJŠ. Po príhovore predsedu SK MO prof. RNDr. Stanislava Krajčiho, PhD. a rektora UPJŠ prof. RNDr. Pavla Sováka, CSc. sa netrpezliví účastníci konečne dozvedeli výsledky 71. ročníka Matematickej olympiády. Na 3. mieste sa umiestnil Viktor Balan (Gym., Grösslingová 18, Bratislava), ktorý zároveň získal špeciálnu cenu za originálne riešenie. Druhé miesto obsadil domáci Matej Vasky (Gym., Alejová 1, Košice) a s plným počtom bodov si 1. miesto nepochybne zaslúžila Eliška Macáková z Bratislavy (Gym. CENADA, Majerníkova 60, Bratislava).

Získať cenné prvé 3 miesta určite nebolo jednoduché. Ako hovorí Eliška: „Vôbec som nečakala moje umiestnenie, od začiatku som si myslela, že vyhrá Csaba Daniel Farkaš, ktorému ale žiaľ nesadli úlohy v prvý deň. Veľmi som sa potešila, keď som sa dozvedela, že som vyhrala s plným počtom bodov.“ Zo svojho umiestnenia boli menej – ale predsa prekvapení aj Viktor a Matej. „Nad tým, kto vyhrá, som sa príliš nezamýšľal, svojim umiestnením som bol mierne prekvapený, pretože som nemal pocit, že by sa mi darilo až tak dobre“ hovorí Viktor. Matej nám zase úprimne prezradil, že: „na súťaž som išiel s tým, že chcem vyhrať, takže nemôžem povedať, že ma dobré umiestnenie prekvapilo. Aj tak sa ale zo svojho umiestnenia nesmierne teším.“

Celoštátnym kolom sa s matematikou tento rok ani zďaleka nelúčime. SK MO pozvala časť úspešných riešiteľov CK MO na výberové sústredenie, na ktorom sa dozvieme, ktorí žiaci budú tento rok reprezentovať Slovensko na medzinárodných matematických súťažiach IMO a MEMO. IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže praje všetkým riešiteľom CK MO 2022 a budúcim reprezentantom veľa úspechov a šťastných momentov nie len s matematikou. 

V závere by sme sa radi poďakovali organizačnému výboru podujatia, ktorý pozostával z členov SK MO a pracovníkov IUVENTY. Veľké poďakovanie patrí UPJŠ Košice za poskytnutie priestorov a v neposlednom rade aj partnerom podujatia, ktorí pre žiakov zabezpečili krásne vecne ceny, a to konkrétne firme VSL Software, a.s., e-shopu Albi a Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave.

Celoštátne kolo 71. ročníka Matematickej olympiády
Celoštátne kolo 71. ročníka Matematickej olympiády
Celoštátne kolo 71. ročníka Matematickej olympiády

Fotogaléria z Celoštátneho kola 71. ročníka Matematickej olympiády

Autor: Alexandra Pačutová

Súvisiace články
NovinkyProgram Erasmus+

Výsledky výberových komisií programov EÚ ERASMUS+ a EURÓPSKY ZBOR SOLIDARITY

1 min. čítania
Na základe odporúčania výberových komisií programov EÚ Erasmus+ pre oblasť mládeže a Európsky zbor solidarity, zverejňujeme výsledky výberových procesov projektových žiadostí predložených…
NovinkyPráca s mládežou

Akreditované vzdelávanie ENVIROZÁŽITOK

1 min. čítania
Tento týždeň skončila posledná fáza akreditovaného vzdelávania ENVIROZÁŽITOK, počas ktorej si účastníci overovali svoje nadobudnuté vedomosti v Ekocentre SOSNA, v Družstevnej pri Hornáde. Environmentálne…
NovinkyPráca s mládežou

Bikrosová dráha v areáli IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže je otvorená športovým nadšencom a širokej verejnosti

1 min. čítania
IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže dokončila revitalizáciu bikrosovej dráhy v jej areáli. Aktívne trávenie voľného času, či priestor na športovanie tu nájdu…